Приклад маркетингового дослідження та подання результатів у вигляді звіту

Приклад маркетингового дослідження та подання результатів у вигляді звіту

Будь-яка фірма, що вирішує вийти на ринок, потрапляє в умови жорсткої конкуренції. Для того щоб не розоритися, потрібно завжди бути «швидше, вище, сильніше». Але як чітко сформулювати те, що для цього потрібно? Для цього і проводиться маркетингове дослідження ринку. Приклад можна представити у вигляді аналізу всіх аспектів, які впливають на товар або послугу за існуючих умов. Він є запорукою подальшого успіху фірми і досягнення всіх поставлених цілей.

Комплекс управлінської діяльності

З чого ж складається весь процес аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів компанії? Дослідження ринку є основою маркетингової діяльності будь-якого підприємства. Воно передбачає аналіз всіх умов, які впливають на успішну реалізацію товару або послуги. Комплекс маркетингових досліджень залежить від приватних характеристик товару, напрямку діяльності компанії, масштабності виробництва тощо. Більш того, найважливішим визначальним фактором вивчення ринку є кінцева мета. Чи прагне фірма вийти на міжнародний рівень? Чи необхідне їй зростання впізнаваності і лояльності до товару? Чи здійснюється перехід в інший ціновий сегмент? Тільки на підставі правильно і грамотно сформульованої мети можна зрозуміти, який матеріал слід збирати в процесі аналізу.


Категорії маркетингових досліджень

Традиційно виділяють такі розділи вивчення ринку:

 • Вивчення пропозиції.

У процесі такого аналізу важлива кількісна оцінка товарів на ринку, вивчення обсягів імпорту/експорту, наявність та/або зміна його запасів. Все це дозволяє скласти прогнози щодо зростання або спаду рівня пропозиції.

Також тут розглядається його структура. Під цим розуміється поява нових товарів і торгових марок, швидкість оновлення асортименту. Ринкова пропозиція знаходиться в стані постійних змін. Якщо ми розглядаємо ситуацію щодо одного конкретного продукту (як приклад маркетингового дослідження товару можна взяти аналіз дитячого шампуня), то тут нам потрібно вивчити тенденції розвитку товарів конкурентів, стан світового ринку та інші фактори, що впливають на структуру пропозиції на шампунь. У сучасних умовах оновлення і розширення асортименту і номенклатури товарів, що надходять у продаж, відбувається дуже швидко. На це впливають як абсолютно нові бренди, що раніше не випускалися, так і прискорене вдосконалення вже випускаються товарів.

 • Вивчення попиту.

Це, мабуть, можна назвати першорядним фактором, який характеризує рівень потреби в певному товарі або послузі. Даний показник відображає споживчу спроможність, вимоги та очікування, фактори купівельної поведінки, перспективи зміни інтересу до товару через темпи зростання виробництва або стадії його життєвого циклу. Приклад маркетингового дослідження в даному випадку може бути представлений у вигляді графіка, наведеного нижче.

Для виявлення потреби в товарі або послузі важливо знати показники ємності ринку. Тобто насиченість в даному продукті оцінюється на підставі показників зовнішньоторговельної та промислової статистики.

 • Вивчення умов ринкової конкуренції.

Даний аналіз важливий тим, що на основі його результатів приймаються управлінські рішення, метою яких є максимізація ефективності діяльності компанії. Приклад маркетингового дослідження даної категорії можна представити у вигляді порівняльної характеристики заданої фірми та їх основного конкурента. Але тут розглядаються не тільки діяльність фірм-продавців і фірм-покупців, а й загальні комерційні практики, що склалися в умовах певного ринку, умови товародвижения, канали реалізації, правові питання, торговельно-політичні характеристики тощо.


Способи проникнення на ринки

Проведення маркетингових досліджень ринку дозволяє визначити оптимальний варіант для розповсюдження та реалізації товарів і послуг. У сучасних умовах виділяються три ключових способи для проникнення на ринок.

 • Створення власної мережі збуту.

При виборі цього способу проникнення на ринок потрібно в першу чергу досконально вивчити всі сильні і слабкі сторони конкурентів, організувати і навчити своїх представників, які б змогли відстоювати інтереси вашої фірми і стимулювати зростання продажів.

 • Використання незалежних збутових агентів.

Під цим способом розуміється пошук вже існуючих мереж збуту. Це можуть бути як приватні підприємці, так і більш великі магазини і навіть супермаркети.

Приклад маркетингового дослідження

У процесі вивчення відбувається збір, аналіз і систематизація всіх отриманих даних щодо зовнішніх і внутрішніх характеристик підприємства, його конкурентів, товарів і ринку в цілому.

Зібрані в процесі вивчення дані подаються у вигляді звіту, що складається з таких пунктів:

 • Аналіз внутрішньої інформації фірми (мета/цілі, пролонговане бачення шляхів розвитку компанії, її виробничих можливостей, слабкі і сильні сторони компанії).
 • Обсяг і динаміка розвитку ринку (динаміка розвитку і зміни ринку, поточний обсяг ринку).
 • Сегментація ринку (формування та обґрунтування сегментаційних критеріїв, опис головних сегментів ринку, більш деталізоване сегментування найперспективнішої групи покупців).
 • Аналіз ринку (визначення вимог до якості, головні тенденції ринку, ключові фактори, що впливають на прийняття рішень про купівлю товару або послуги, ставлення споживачів до якості, ринкові бар'єри).
 • Аналіз конкурентів (сегментування підприємств-конкурентів, вивчення їх головних стратегій розвитку, аналіз цінової політики на ринку, прогнозування розвитку конкурентної ситуації).
 • Прогноз продажів і перспективи розвитку бізнесу компанії (стратегічні завдання проекту і SWOT-аналіз).
Image

Publish modules to the "offcanvas" position.