Інвестиційні проекти - визначення. Мета та ефективність інвестиційних проектів

Інвестиційні проекти - визначення. Мета та ефективність інвестиційних проектів

Сьогодні сам термін «інвестиції» дуже популярний у найширших мас населення. Якщо раніше цим займалися тільки забезпечені і великі капіталісти, то нині все круто змінилося. Інвестиційні проекти - це що? Як їх здійснити для отримання постійного і стабільного доходу?

Реалізація бізнес-плану

У міжнародній практиці інвестиційні проекти - це плани, які пов'язані з вкладенням для подальшого отримання прибутку. У загальному сенсі будь-яка нова бізнес-ідея так чи інакше має відношення до залучення нового капіталу. Саме тому в найширшому розумінні інвестиційні проекти - це заходи, пов'язані з реалізацією бізнес-плану підприємства для досягнення необхідного результату. Сам процес реалізації в умовах розвиненої економіки - це серія скоординованих і взаємопов'язаних дій: закупівля обладнання та машин, консультаційні послуги для підготовки кошторисної та проектної документації, проведення торгів, нагляд за роботою, підготовка персоналу, купівля ліцензій, будівельні та монтажні роботи тощо.


Життєвий цикл проекту

Реалізація інвестиційного проекту - це завжди тривалий час (за рідкісним винятком). В економіці оперують таким поняттям, як «проектний цикл». Що це означає? Це проміжок часу між ініціацією проекту та його ліквідацією. Це вихідне поняття для вирішення всіх фінансових робіт і прийняття потрібних рішень. Статки, через які проходять інвестиційні проекти, - це так звані фази, або етапи. Стадія життєвого циклу являє собою відрізок часу, протягом якого динаміка основних фінансових потоків монотонна, їх структура практично незмінна, а заходи для реалізації ідеї практично постійні. Довжина циклу означає, що майбутня цінність доходів і витрат з точки зору нинішнього моменту розрізняються.

Народження ідеї

Інвестиційні проекти - це, перш за все, ідея. Ініціатива для здійснення вливання коштів може виходити від юридичної або фізичної особи, яка бажає взяти участь у процесі інвестування. Це може бути замовник, який шукає той чи інший товар, або виробник будь-якої продукції, якому необхідні нові фінансові вливання. Ініціатором може бути інвестор, який хоче вкласти гроші і не знає, яка ймовірність успіху і яку віддачу можна отримати в кінцевому підсумку.

Важливість бізнес-плану

Фінансування інвестиційних проектів - це процес, який завжди починається з попередньої розробки бізнес-планів і проведення необхідних розрахунків. Що це таке? Бізнес-план інвестиційного проекту - це процес розвитку підприємства. Це стандартний документ, в якому максимально докладно описується концепція реального проекту для інвестування, наводяться його характеристики. Підхід до викладу та безпосередньої розробки плану залежить від характеру інвестиційного проекту. Бізнес-план містить чітку і певну логічну структуру, уніфіковану в країнах з розвиненою економікою. Особлива увага приділяється конкурентоспроможності продукції за якісними ознаками і рівнем цін. Дається прогноз на період життєвого циклу всього проекту і продукції (або послуг) зокрема.

Фінансовий план

Це найбільш важлива частина етапу розробки проекту. Він є фактично основним критерієм для прийняття (або неприйняття) інвестиційного проекту, так як відповідає на питання, в якій формі і за який термін буде забезпечено повернення капіталу, що інвестується. У фінансовому плані йде розрахунок обґрунтованих доходів і витрат, відображаються основні показники діяльності. Також розраховується термін окупності всіх інвестицій в даний проект.

Перша стадія. Концепції

На першому етапі інвестиційні проекти - це ще концепції. Оцінюється життєздатність проекту, створюються плани технічних вимог, вибираються ескізи, розраховується потрібний обсяг фінансових ресурсів. Для цього всього підбирають аналогічні об'єкти, за якими і проводиться розрахунок. Для цього етапу характерне збільшення витрат (досить стрімке) і повна відсутність доходів і грошових надходжень. Також розробляються альтернативні інвестиційні проекти. Це проекти, в яких передбачені різні відхилення від первинних цілей і планів через сукупність причин (катастрофи, проблеми з реалізацією або фінансуванням і так далі).

Друга стадія. Необхідні придбання

Починається придбання обігових коштів і основних фондів, тому грошові витрати зростають ще більше. Встановлюються нові засоби, купуються необхідні патенти та ліцензії. Ефективність інвестиційного проекту - це параметр, який заснований на вигідній і адекватній реалізації основних засобів. Витрати йдуть також і на навчання персоналу, рекламну кампанію, юридичне оформлення діяльності, робоче проектування, організацію поставок і закупівель - тобто на все, що потрібно для реалізації проекту. Грошові надходження, як і на першій стадії, відсутні.


Третя стадія. Введення в експлуатацію

На цьому етапі інвестиційні проекти - це вже цілком готові для повноцінної роботи об'єкти. Саме на третій стадії вони поетапно вводяться в експлуатацію. Різке скорочення витрат і збільшення надходжень пов'язуються з отриманням виручки від початку реалізації. Наприкінці третього етапу фінансові доходи досягають свого максимуму. У цю стадію входять страхові внески, виплата платні працівникам, закупівля матеріалів і сировини, отримання виручки від продажів, виплата податків, зміни необхідних активів.

Четверта стадія. Стабілізація

До цього часу проект вже стабільно функціонує і характеризується запланованим виробництвом товарів або послуг. Обсяг прибутку стабілізується. Загалом четвертий етап повинен впиратися в бізнес-план інвестиційного проекту. Це характеризується такими параметрами, як завантаженість потужностей виробництва, налагодженість самого процесу до повного автоматизму, досягнення мінімального рівня собівартості товару або послуги.

П'ята стадія. Підсумки та перспективи

До цього часу інвестиційні проекти вже відпрацювали своє. Спостерігається знос фондів, витрати для підтримки виробництва збільшуються, а грошові надходження зменшуються. За великим рахунком, у дев'яти випадках з десяти проект очікує ліквідація. Однак можливий і інший варіант розвитку подій. Який же?

Нове життя

Мета інвестиційного проекту - це в першу чергу отримання прибутку. Але як бути, якщо сама ідея не зжила себе, але починає приносити збиток? Реінвестування - ось вихід. Але що це? Це переміщення фінансових потоків з одних активів у більш ефективні. Ця дія пов'язує вільні інвестиційні капітали шляхом перенаправлення їх на виготовлення або придбання нових засобів для підтримки основних фондів. Є кілька варіантів такого розвитку подій:

  • інвестиції для заміни, в результаті чого існуючі об'єкти змінюються на нові;
  • раціоналізація, модернізація технологічних процесів;
  • зміна програм випуску;
  • диверсифікація, спрямована на створення нової продукції та організацію нових ринків для її збуту.

При реінвестуванні вкладники отримують прибуток від продажу активів, скорочення податків, припливу коштів за рахунок продажу частин оборотного капіталу. Розмір витрат у цьому випадку істотно скорочується.

Контроль і моніторинг

Контроль - можливість для керівника інвестиційного проекту визначати і переглядати плани та кошториси, коригувати виконання завдань. Контроль забезпечує:

  • постійний моніторинг (спостереження за процесом реалізації проекту);
  • пошук відхилень від мети за допомогою низки обмежень і критеріїв, які фіксуються в бюджетах, календарних планах і так далі;
  • прогнозування ситуації.

Предмети контролю - факти, події, перевірка конкретних дій і рішень. Загальний моніторинг здійснює сам замовник або ж дирекція підприємства від його імені. Також, відповідно до договору, фірма-девелопер або підрядник має право на проведення перевірок.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.