Проведення GAP-аналізу компанії

Проведення GAP-аналізу компанії

Аналітика в бізнесі має різні форми, які застосовні для окремих напрямків. Методологія розрахунків розвинена досить добре, і для окремих типів прорахунків ефективності діяльності підприємства існують оптимальні види оцінювання. Коли мова стосується прогнозу впливу різних факторів на прибутковість підприємства і ймовірність досягнення цільових фінансових показників, одним з найбільш поширених і застосовуваних є аналіз GAP.

Принцип методики розриву

Методика GAP-аналізу передбачає, що існує або формується стратегічний розрив між передбачуваним і дійсним рівнями в окремих параметрах функціонування підприємства. В якості оптимістичного показника встановлюється стратегічна мета, якої хоче досягти дирекція організації при веденні бізнесу. Під дійсними показниками розуміються фактичні успіхи підприємства в аналізованому напрямку, сфері діяльності.


Варто враховувати, що мається на увазі стабільний рівень, що досягається при поточній політиці функціонування, а не пікові показники, що залежать від випадкових факторів. Образно висловлюючись, метод аналізу GAP є «атакою», спрямованою на ліквідацію невідповідності (розриву), що існує між наміченими і реальними результатами діяльності підприємства.

Суть методу розриву на конкретному прикладі

Часто у бізнес-аналітиків виникають проблеми, коли їх просять провести GAP-аналіз. Приклад використання методу розриву для кредитних установ є досить показовим і досить простим для розуміння. Зазвичай у короткостроковій перспективі оцінюється кількісний вплив коригування ставки на підсумкову процентну маржу, звану також ППД (чистий процентний дохід). У рамках GAP-аналізу його можна уявити як різницю «Процентних доходів» і «Процентних витрат».

GAP = RSA – RSL,

де під RSA розуміються чутливі до зміни ринкової процентної ставки активи, а під RSL - пасиви. GAP виражається в абсолютних величинах - одиницях валюти.

До RSA належать:

 • вихідний МБК (міжбанківський кредит);
 • позики, в умовах видачі яких передбачається перегляд відсоткової ставки;
 • короткострокові цінні папери;
 • позички, надані по «плаваючому» відсотку.

До RSL належать:


 • депозитні угоди з можливістю перегляду ставки;
 • цінні папери з «плаваючою» ставкою;
 • вхідний МБК;
 • депозити з «плаваючим» відсотком.

Що означає отримане значення GAP

Як видно з прикладу вище, GAP-аналіз банку передбачає отримання кількісної різниці між активами і зобов'язаннями. Підсумкове значення може бути позитивним, нейтральним і негативним. Зверніть увагу, позитивний показник не є гарантом успіху. В рамках GAP-аналізу це показує, що чутливих до процентних ставок активів банк має більше, ніж пасивів.

Якщо значення більше 0, то під час зростання процентних ставок підприємство отримає додатковий дохід, у зворотному випадку - процентна маржа буде зменшуватися. При негативному GAP у банку є більший запас пасивів, ніж активів, що відрізняються високою чутливістю до ставки. Відповідно, зростання середньоринкового показника призводить до зниження ППД, а зменшенням ставки буде відзначатися зростання прибутковості. Випадок, коли GAP дорівнює нулю - суто гіпотетичний і означає, що зміна процентних ставок на ринку не впливає на ППД.

Функціональні вимоги до системи регулювання підприємства

Коли аналітики фіксують позитивний GAP, менеджер повинен наростити обсяг довгострокових активів, що мають тверду процентну ставку. Паралельно керівник зобов'язаний збільшити портфель короткострокових пасивів з високою реакцією на ринковий відсоток. Така стратегія дозволяє отримати більше на прибуткових договорах і втратити менше за борговими зобов'язаннями.

Коли GAP приймає значення менше нуля, заходи пом'якшення впливу волатильності процентної ставки на ринку повинні мати інший характер. Їх неважко визначити за аналогією з діями при позитивному GAP. Коли методика розриву показує для портфеля значення близьке до нульового, варто більш пильну увагу звернути на сезонні зміни в поведінці клієнтської бази і, грунтуючись на прогнозі, зробити підготовку до нівелювання дестабілізуючого фактора.

Тонкощі застосування методики розриву на практиці

Вибір заходів реагування банку залежно від ситуації на ринку - не єдиний випадок, коли застосовується GAP-аналіз. Функціональних вимог до системи в реальних проектах виявляється досить багато, проте рівень впливу процентної ставки на окремі елементи активів і пасивів неоднорідний. Частина з них реагує на зміни ринку сильніше, інша - менше.

Важливим напрямком є використання GAP-аналізу для оцінки підсумків проведених раніше змін і формування єдиної статистичної бази даних. У майбутньому це дозволить виділити найбільш ефективні важелі впливу на систему і збільшити якісний показник рекомендацій аналітичного відділу для керівництва підприємства.


Декілька порад щодо керування GAP

Враховуючи все вищесказане, можна виділити такі ключові принципи регулювання:

 1. Підтримку диверсифікованого портфеля по секторах, термінах і ставках. Для цього слід збирати максимальне число цінних паперів і кредитних угод, які легко реалізувати на ринку.
 2. Створення спецпланів за операціями з кожною категорією пасивів і активів, при різних ситуаціях в конкретному сегменті господарювання.
 3. Детальну перевірку положення на ринку. Не завжди зміна тренда руху ставок є початком циклічної зміни на ринку. Це може бути невелика коректива, а панічне реагування призведе до втрати прибутку і посилювання існуючого дисбалансу.
Image

Publish modules to the "offcanvas" position.