Проблеми реформування судової системи

Проблеми реформування судової системи

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ.
(Звіт НІСтА за судовою системою)


При формуванні громадських і державних інститутів необхідно враховувати, що людина має духовну складову. Сутністю якої є емоційність - глибокий зв'язок з підсвідомістю людини. Коли людина червоніє, відчуваючи сором, коли несправедливість викликає у людини обурення і навіть лють. І під впливом таких сильних емоцій людина може, захищаючи справедливість, пожертвувати власним життям! Саме спільність уявлення про справедливий устрій суспільства лежить в основі загальнонаціональної ідеї, яка об'єднує окремих людей в єдину націю, здатну стати на захист справедливого устрою суспільства і не шкодувати власного життя, прикладів чого сповнена історія. Досить згадати зовсім недавні події на Майдані!

І цю сутність людину необхідно враховувати при формуванні судової системи країни. Законодавчо процесуальна система зобов'язана забезпечити в країні не просто торжество закону і порядку, але справедливий порядок. Але справедливість, будучи категорією духовною, емоційною, і викласти її на папері поки ще, ні кому не вдалося. Законно-процес-суальна база це спроба, за допомогою закону, визначити, що є справедливо, а що не справедливо.

Духовність людини визначила подвійність закону. У результаті закон складається з букви і духу закону: буквального значення закону і його прагнення забезпечити справедливість. Як наочний приклад можна навести недавні події на Майдані:

Мирні протести на Майдані переросли в протистояння з владою, що супроводжуються захопленням адміністративних будівель.

Якщо розглядати з позиції букви закону, то це державний злочин. Але, як сказано у Загальній Декларації прав людини, прийнятій ООН в 1948 році: «Права людини повинні бути захищені законом, для того, що б людині не довелося використовувати в якості останнього засобу повстання, для боротьби з пригніченням». І таким чином, виявляється народ використовував своє законне право, виступивши проти президента, узурпував владу в країні, в порушення Конституції України і законодавства країни! Тобто, саме народ діяв відповідно до ДУХУ ЗАКОНУ!

Весь цивілізований світ ще з часів зародження римського права, в законодавстві враховував духовну складову закону, поділяючи і склад суду на дві складових: суддю і присяжних засідателів. Слід врахувати найважливіший фактор адвокатського захисту - адвокат в першу чергу впливає на присяжних, для більшості суддів мови адвоката не представляють інтересу саме тому, що суддя керується буквою закону, саме тому настільки великий відсоток обвинувальних судових рішень і мало виправдувальних.

Суддя, будучи фахівцем правознавцем, уособлює собою букву закону. А ось присяжні засідателі, не будучи фахівцями, в юриспруденції, з позиції духу закону, з прагнення до справедливості, визначають діяння підсудного. Присяжні виносять вердикт: винен або невинний підсудний. Цей вердикт присяжних є підставою для судді, який або виправдовує його, або засуджує до покарання, вже згідно з буквою закону.

Ця система судочинства апробована протягом багатьох сотень років у багатьох державах і поки ще більш ефективної системи не знайдено.

Проводячи судову реформу в країні необхідно враховувати духовну складову закону, оскільки, спираючись тільки на букву закону, не можливо забезпечити справедливість, а несправедливість призводить суспільство до соціальної напруженості, панування корупції в судовій системі, коли в народі складається думка: «Закон як дишло, куди повернув туди і вийшло!».

В даний час судова система України спирається тільки на рішення судді і практично абсолютно не враховується духовна складова закону. Проблемою є набір присяжних та оплата їхніх послуг. Ймовірно, слід судову систему розділити, визначивши справи, при розгляді обов'язково участь присяжний. Ймовірно, слід передбачити норму звернення обвинуваченого до депутатів рад різного рівня, які, будучи одягнені владними повноваженнями, повинні мати право виступати і в якості судової інстанції. Депутати місцевих рад повинні мати право контролю за суддями.

Досвід показує, що практика обрання суддів усім населенням не ефективна, оскільки більшість населення має мало справ із судовою владою. В силу чого на виборах не мають достатніх аргументів на користь якогось з кандидатів. У той час, як депутати місцевих рад, отримавши право контролю за суддями, розглядаючи скарги громадян на несправедливе рішення суддів або затягування судового рішення, отримують можливість оцінювати діяльність суддів.

Звідси очевидна величезна важливість уявлення громадян про справедливість, для чого визначитися з уявленням про духовне життя людини, з етапами освоєння людиною загальнолюдських цінностей.

Ці уявлення надзвичайно важливі для кожної готельної людини і для всього суспільства, оскільки лежать в основі особистості кожної людини і суспільства.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.