Вертикальний поділ праці. Форми організації праці на підприємстві

Вертикальний поділ праці. Форми організації праці на підприємстві

Поділ праці є поділом виробничого і управлінського процесів на ряд невеликих дій. Чітко організований поділ трудових ресурсів компанії дозволяє їй проводити розстановку співробітників по робочих місцях залежно від особистих і професійних здібностей. Іншими словами, метою поділу праці є відокремлення різних видів трудової діяльності, а також закріплення їх за певними співробітниками компанії.

Вертикальний розподіл праці використовується для відділення роботи з координації всіх дій і безпосереднього самого виконання даних дій. Такий поділ у кілька рівнів у більшості випадків характерний для досить великих компаній. Чим більша компанія, що має велику кількість філій і підрозділів, тим більша кількість рівнів є в поділі праці.


Визначення

Вертикальний поділ праці - це система з поділу управлінської діяльності від діяльності у виробничому процесі.

Існує також і горизонтальний поділ праці, який відрізняється від вертикального тим, що поділ відбувається за функціональною та кваліфікаційною ознаками.

Наявний обсяг управління, який є в компанії, власне і впливає на ланцюжок поділу праці, як по вертикалі, так і по горизонталі. При виникненні вертикального поділу трудових ресурсів виникає ієрархія, яка розподіляє управлінських посадових осіб на кілька рівнів. Найважливішою характеристикою такої ієрархії є підпорядкованість посадових осіб одного рівня іншому. Обсяг управління кожного рівня визначається сферою його контролю.

Специфічні особливості управлінської праці

Фахівці виділяють ряд особливостей, властивих управлінській діяльності:

 • непряма участь у виробництві, а значить і створенні матеріальних благ;
 • предметом праці виступає інформація;
 • працівникам притаманна не фізична праця, а розумова;
 • засобом праці виступає техніка;
 • управлінські рішення є метою і результатом праці.

Керівники особисто не створюють продукцію компанії, проте саме від контролю, а також створення цілісної системи залежить наскільки ефективною буде проведена робота з виробництва продукції.

Результат роботи управлінського персоналу також залежить і від якості отриманої ними інформації, а також від якості аналізу даної інформації, її систематизації. Правильно прийняті, а головне - вчасно, управлінські рішення є відправною точкою до досягнення ефективного виробництва та отримання прибутку.


Види розумової праці

Розумову працю можна розділити на кілька видів:

 • Адміністративна діяльність. Включає в себе виховну та організаційну діяльність. Співробітники в більшості виконують прийом, а також передачу отриманої інформації виконавцям. Контролюють виконання рішень.
 • Аналітична діяльність. Співробітники, яким доручено цю діяльність займаються аналізом інформації, що надходить, і прийняттям конкретних рішень.
 • Інформаційно-технічна. Співробітники зайняті обчислювальними і логічними операціями.

Управлінська праця завжди має суб'єкт, який впливає на об'єкт. Суб'єктом виступає керуюча система, іншими словами, співробітник або орган управління, який здійснює контроль за об'єктом. Ним виступає керована система.

Напрямки

Вертикальний поділ праці в організації має кілька напрямків:

 • управління персоналом відповідає за розвиток і стабільну роботу трудових ресурсів компанії;
 • технологічне керівництво відповідає за впровадження в роботу прогресивних технологій, а також за автоматизацію виробництва;
 • економічне управління відповідає за тактичне планування діяльності компанії, підтримання рентабельності;
 • оперативне управління відповідає за стабільну роботу виробничого процесу;
 • загальне керівництво компанії відповідає за планування і реалізацію стратегічних рішень і досягнення цілей компанії.

Функціональні ролі

Функціональні ролі при вертикальному поділі праці - це безпосередньо самі керівники, а також допоміжний персонал.

Основна діяльність керівників полягає в прийнятті стратегічних рішень, які безпосередньо зачіпають діяльність компанії в цілому. У вертикальному поділі праці це найвища позиція, яка є в управлінській ієрархії.

Наступний щабель займають фахівці. Головним їх завданням є реалізація управлінських рішень керівників. Можна сказати, що вони поєднують як функції управління, так і функції виконання.

Найбільш низький щабель ієрархії у вертикальному поділі управлінської праці займає допоміжний персонал. Також їх називають технічними виконавцями, які займаються інформаційним обслуговуванням всього управлінського апарату.


Ієрархія рівнів управління: вищий рівень

Вертикальний розподіл праці має таку ієрархію: від нижнього до вищого рівнів.

Вищий рівень являє собою власників компанії. Також до цього ступеня ієрархії відносять президентів і віце-президентів компанії. В акціонерному товаристві вищим рівнем є учасники ради директорів (акціонери). Їх діяльністю є вироблення стратегічних рішень, створення політики організації.

Важливо розуміти, що від тих рішень, які будуть прийняті керівниками вищої ланки, в основному залежать і подальші дії всіх інших рівнів, і результати діяльності компанії.

Ієрархія рівнів управління: середній рівень

Середній рівень у вертикальному поділі праці - це безпосередньо директор підприємства, а також керівники різних підрозділів і відділів компанії. До їх відповідальності входять такі питання, як: практична реалізація стратегічних прохань, прийнятих керівниками вищої ланки. Також вони відповідають за доведення необхідних стратегій і планів до виконавчих співробітників компанії, середня ланка відповідає і за контроль виконання.

Ієрархія рівнів управління: нижчий рівень

В управлінні при вертикальному поділі праці нижчий щабель займають адміністратори, бригадири і фахівці. Під їх підпорядкуванням числяться рядові співробітники компанії. Головною діяльністю управлінців нижчої ланки є контроль рядових співробітників, а також забезпечення стабільності та безперервності роботи.


Важливо розуміти, що всі завдання, які ставляться керуючими, незалежно від ієрархії, виконуються саме трудовими ресурсами рядових співробітників. Тому наскільки правильно, чітко і зрозуміло до них будуть доведені вимоги, цілі і завдання компанії, настільки і будуть досягнуті результати.

Приклад вертикального поділу праці

Якщо розглядати приклад вертикального поділу компанії з банківського сектора, то представниками нижчої ланки управління вважаються адміністратори операційних відділів комерційного банку. Також до цього рівня можна віднести менеджерів. У вертикальному поділі праці на середньому рівні знаходяться керівники відділень комерційних банків. Керівниками є члени рад директорів, а також всі акціонери.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.