Пошкодження барабанної перепонки

Пошкодження барабанної перепонки

Пошкодження барабанної перепонки - виникає під дією механічних, фізичних, термічних або хімічних факторів травмування барабанної перепонки. Пошкодження барабанної перепонки супроводжується болем і закладеністю у вусі, вушним шумом, пониженням слуху. Клінічна вираженість цих проявів залежить від сили травматичного фактора і відповідно ступеня виниклих пошкоджень. Пошкодження барабанної перепонки діагностується в ході отоскопії і мікроотоскопії, при приєднанні вторинної інфекції необхідний бакпосів відокремлюваного з вуха. Консервативне лікування пошкодження барабанної перепонки включає звільнення слухового проходу від чужорідних тіл і згустків крові, його обробку етиловим спиртом, профілактичну антибіотикотерапію, лікування інфекційних ускладнень. Хірургічне лікування полягає в проведенні мірингопластики або тімпанопластики.

Загальна інформація

Барабанна перепонка розташовується в кінці слухового проходу і відокремлює його від барабанної порожнини середнього вуха. Вона складається з 3 шарів: зовнішнього, який є продовженням епідермісу шкіри слухового проходу, середнього, який складається з радіальних і циркулярних фіброзних волокон і внутрішнього, що являє собою слизову оболонку барабанної порожнини. Барабанна перепонка виконує захисну функцію, перешкоджаючи потраплянню в середнє вухо повітря, води, чужорідних тіл і мікроорганізмів. Другою функцією барабанної перепонки є звукопроведення. Викликані звуковими хвилями коливання барабанної перепонки передаються від неї по ланцюгу слухових кісточок до звукового апарату внутрішнього вуха. Вираженість порушень захисної та звукопровідної функцій при пошкодженні барабанної перепонки залежить від характеру та ступеня її травмування.


Пошкодження барабанної перепонки може призводити до її тотального руйнування, часткового або повного розриву, порушення цілісності окремих шарів або елементів перепонки. Пошкодження барабанної перепонки, що супроводжується порушенням її цілісності, вважається інфікованим і становить небезпеку в плані розвитку інфекційних ускладнень: гострого середнього отиту, хронічного гнійного середнього отиту, лабіринтиту, мастоїдиту, отомікозу тощо.

Пошкодження барабанної перепонки

Причини

Механічне пошкодження барабанної перепонки може бути пов'язане з травмою вуха, чужорідним тілом вуха, некваліфікованими спробами вилучення сірчаної пробки, застосуванням для чищення зовнішнього слухового проходу не призначених для цього предметів (шпилок, сірників, скріпок тощо). Пошкодження барабанної перепонки можливе при черепно-мозковій травмі, що супроводжується переломом піраміди скроневої кістки і порушенням цілісності барабанної порожнини.

До фізичних факторів, здатних призвести до пошкодження барабанної перепонки, насамперед відноситься тиск, що різко виникає, всередині барабанної порожнини і в зовнішньому слуховому проході. Акустичне (барометричне) пошкодження барабанної перепонки можливе при падінні на вухо, ударі по вушній раковині, сильному чханні із закритим носом, знаходженні в зоні вибуху, проведенні водолазних або кесонних робіт, випробуваннях у барокамері, стрибках у воду з великої висоти. Акустичне пошкодження барабанної перепонки виникає в результаті її надлишкового розтягнення, може мати різний ступінь вираженості, супроводжуватися аероотитом і аеросинуситом. Баротравма вуха здатна викликати структурні порушення окремих шарів або елементів барабанної перепонки; призвести до пошкодження судини, що проходить у перепонці; спровокувати повний розрив барабанної перепонки.

Термічне пошкодження барабанної перепонки зазвичай супроводжується опіком вушної раковини. Воно може носити побутовий і виробничий (ковальська справа, гончарне виробництво, металургійні цехи) характер. Хімічне пошкодження барабанної перепонки відбувається при попаданні в слуховий прохід їдких хімічних речовин (кислот і лужів). Часто воно призводить до повного руйнування барабанної перепонки і потрапляння їдкої речовини в барабанну порожнину, а через неї і у внутрішнє вухо. Виділяють також військове пошкодження барабанної перепонки, до якого відносять її осколкові і кульові поранення.

Симптоми

Момент пошкодження барабанної перепонки, як правило, супроводжується виникненням різкого болю у вусі. Потім больовий синдром може вщухнути і на перший план виходять скарги на зниження слуху (тугоухість), шум у вусі і почуття закладеності в нім. Якщо пошкодження барабанної перепонки призводить до її розриву, то пацієнти можуть відзначати виділення повітря з травмованого вуха при зморканні або чханні. Відповідний результат може бути отриманий в ході проби Вальсальви. Однак її проведення не рекомендовано, у зв'язку з можливістю занесення інфекції через слухову трубу при наявності таких захворювань носоглотки, як фарингіт, риніт, ларингіт, синусит, хронічний тонзиліт, євстахііт, ангіна, озена або аденоїди.


Вираженість клінічних проявів безпосередньо залежить від того, наскільки сильне пошкодження барабанної перепонки мало місце. Незначне пошкодження барабанної перепонки, що зачіпає тільки її зовнішній шар або окремі волокна середнього шару, не призводить до помітного зниження слуху. Воно характеризується швидким регресом болю та інших симптомів. Широке пошкодження барабанної перепонки може супроводжуватися переломом слухових кісточок, вивихом або розривом їх полонень, травмуванням внутрішніх м'язів порожнини середнього вуха. Найбільш часто спостерігаються розриви ковальнестременного і молоточко-коваленого зчленування, перелом ніжок і основи стремені. Порушення в ланцюжку слухових кісточок призводить до появи вираженої кондуктивної тугоухості. Перелом основи стремені супроводжується інтенсивним вушним шумом і тугоухістю змішаного типу; можливі вестибулярні розлади і витікання перилімфи з вуха.

Діагностика

Оскільки пошкодження барабанної перепонки супроводжує 90% травм вуха, його первинною діагностикою часто займаються травматологи. Однак для більш кваліфікованої діагностики та визначення оптимальної лікувальної тактики пацієнтам з пошкодженням барабанної перепонки необхідна консультація отоларинголога. Основним і часто достатнім методом в діагностиці пошкодження барабанної перепонки є ендоскопічне дослідження: отоскопія та мікроотоскопія. За показаннями для оцінки функції слухового і вестибулярного апаратів проводиться аудіометрія, порогова аудіометрія, дослідження камертоном, акустична імпедансометрія, електрокохлеографія, стабілографія, вестибулометрія, калорична проба. Пошкодження барабанної перепонки, ускладнене вторинним інфікуванням, є показом для бактеріологічного дослідження виділень з вуха.

Отоскопія

При невеликому травмуванні отоскопія виявляє лише ін'єкцію судин барабанної перепонки. Значні пошкодження можуть візуалізуватися у вигляді субтотальних дефектів, точкових і округлих перфорацій, щолевидних розривів або повного руйнування барабанної перепонки. Розриви і перфорації барабанної перепонки характеризуються нерівними фестончастими краями. Через перфораційний отвір, що утворився в перепонці, у деяких випадках при отоскопії можна побачити медіальну стінку барабанної порожнини і виявити характерну для свіжої травми гіперемію слизової. Іноді отоскопія діагностує утворену в результаті пошкодження барабанної перепонки гематому барабанної порожнини. При механічному або акустичному пошкодженні можуть відзначатися різної вираженості крововиливу в барабанну перепонку від окремих петехій до масивних крововиливів.

Через деякий час після того, як було отримано пошкодження барабанної перепонки, проводиться контрольна отоскопія. Вона спрямована на оцінку репаративних процесів, що відбуваються в барабанній перепонці. Контрольна отоскопія може виявити рубцювання або організацію стійкого перфораційного отвору. У деяких випадках у товщі барабанної перепонки спостерігається щільне біле утворення, обумовлене відкладенням у рубці солей кальцію. Відкладення солей може спостерігатися і по краю решти перфорації.

Лікування пошкодження барабанної перепонки

Не ускладнене пошкодження барабанної перепонки не вимагає зайвого втручання. Не слід робити промивання слухового проходу або закопування крапель у вухо. При необхідності проводять видалення чужорідного тіла з вуха. При наявності кров'яних згустків їх видаляють сухим ватним тампоном. Для профілактики інфікування застосовують обробку слухового проходу етиловим спиртом. При небезпеці розвитку запальних ускладнень середнього вуха призначають системний прийом антибіотиків. Ускладнене вторинною інфекцією пошкодження барабанної перепонки лікують відповідно до принципів лікування отиту.

У випадках, коли після проведеного лікування пошкодження барабанної перепонки в ній залишається отвір, показано його закриття хірургічним способом. З цією метою проводиться тімпанопластика і мирингопластика. Як матеріал для закриття перфораційного отвору може застосовуватися курячий амніон, фасція скроневого м'яза, меатотимпанальний лоскут та ін. Останнім часом в отоларингології розроблено метод закриття перфорації за допомогою трансплантації культивованих алофібробластів людини. Він застосовується, якщо перфораційний отвір становить понад 50% площі барабанної перепонки і не має ознак загоєння через 14 днів від моменту пошкодження.

Прогноз

Результат пошкодження барабанної перепонки залежить від його розмірів. Приблизно у 55% пацієнтів відзначається мимовільне відновлення барабанної перепонки. Кращий прогноз для самостійного загоєння мають лужевидні розриви барабанної перепонки, а також перфорації, що займають не більше 25% її площі. Невелике ушкодження барабанної перепонки заростає, не залишаючи після себе слідів. Значне пошкодження барабанної перепонки супроводжується рубцюванням. Масивні рубцеві зміни і кальцифікація барабанної перепонки, а також наявність стійкої залишкової перфорації є причинами розвитку кондуктивної тугоухості.


Несприятливий для відновлення слуху прогноз має пошкодження барабанної перепонки, що поєднується з пошкодженням слухових кісточок або супроводжується інфікуванням. У першому випадку в барабанній порожнині виникає адгезивний середній отит, у другому - різні запальні ускладнення. Подібне ускладнене пошкодження барабанної перепонки призводить до стійкої кондуктивної або змішаної тугоухості, що вимагає проведення операцій з відновлення слуху або слухопротезування сучасними слуховими апаратами.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.