Привтерапія фінансування: способи та рекомендації

Привтерапія фінансування: способи та рекомендації

Кожна організація прагне розвиватися, здобуваючи нові можливості, розширюючи ринки збуту, нарощуючи масштаб виробництва продукції тощо. Для цього керівництво компанії на основі тривалого і глибокого аналізу стану ринку та особливостей власного підприємства приймає рішення про необхідність впровадження в життя певних проектів. Ці шляхи розвитку повинні бути прибутковими. Після їх впровадження у виробничі, фінансові програми компанія повинна як мінімум окупити свої витрати на проведення подібних заходів.

Щоб мати можливість збільшувати чистий прибуток і гармонійно розвиватися в умовах ринку, організація повинна шукати шляхи фінансування своєї діяльності. Такі ресурси не повинні перевищувати сукупний дохід від їх застосування. Тому залучення фінансування є одним з найважливіших завдань, які вирішує керівництво будь-якої компанії.


Загальне поняття

Залучення джерел фінансування може проводитися різними способами. Однак спільним для них є кінцева мета. Всі джерела, які фінансують діяльність компанії, залучаються під конкретні проекти. При цьому проводиться точний складний розрахунок. До уваги беруться ризики, ймовірність отримання прибутку як інвестором, так і підприємством.

Проектне фінансування може розглядатися в широкому і вузькому сенсі. У першому випадку під цим поняттям мається на увазі вся сукупність методів і форм забезпечення необхідними фінансами розробленого проекту. У вузькому розумінні проектне фінансування розуміється як методи і форми забезпечення певного напрямку діяльності компанії, яке принесе прибуток.

У цій статті проектне фінансування буде розглянуто у вузькому розумінні. Воно дозволить зрозуміти, як оптимально розподіляються ризики і дохід між усіма сторонами. Кожен проект генерує певний рівень прибутку або збитку.

Варіанти фінансування

Існують певні способи залучення фінансування. Кожне підприємство може впроваджувати нові проекти в свою виробничу діяльність за допомогою власних і позикових коштів. Причому в першому випадку ресурси для реалізації проекту коштують дешевше, проте їх недостатньо для гармонійного розвитку.

Позиковий капітал відрізняється досить високою вартістю. Кожен інвестор чекає винагороди за використання підприємством його тимчасово вільних коштів. Тому після закінчення встановленого терміну організація повертає позиковий капітал власнику з відсотками. Це дорожчий капітал.

Однак без залучення позикових коштів підприємство не може гармонійно розвиватися, завойовувати нові ніші на ринку, розширювати свої ринки збуту. Саме з цієї причини практично кожна організація вдається до допомоги інвесторів. Вони надають можливість для розвитку, збільшення кількості прибутку компанії. Але за це доведеться платити відсотки. Оптимальне співвідношення позикового і власного капіталу гарантує максимальну кількість прибутку.


Методи

Залучення коштів для фінансування може проводитися різними методами. Компанія проводить ретельний розрахунок того, який з перерахованих далі варіантів є більш прийнятним в даних умовах.

Організація може фінансувати свої проекти одним з таких методів:

  1. Пайове фінансування. Одним з найпоширеніших методів у цій категорії є залучення акціонерного капіталу.
  2. Самофінансування. Застосовуються власні кошти власника компанії.
  3. Кредитування. Випускаються облігації або беруться кредити в банківських установах.
  4. Лізинг.
  5. Надходження з бюджетних фондів.

Великі підприємства можуть застосовувати для реалізації своїх проектів відразу кілька методів, які були перераховані вище. Кошти для забезпечення роботи кожного напрямку діяльності компанії представлені у вигляді готівки та безготівкових коштів.

Внутрішнє фінансування

Найдешевший спосіб залучення фінансування називається самофінансуванням. Це забезпечення реалізації проектів підприємства за рахунок своїх внутрішніх джерел. При цьому може застосовуватися статутний капітал, сформований з коштів акціонерів. Цей фонд утворюється при створенні суспільства.

Також до власних джерел фінансування належать потоки коштів, які формуються в результаті діяльності компанії. У цю суму входить нерозподілений прибуток, а також амортизаційні кошти.

Якщо підприємство вибирає цей шлях фінансування, воно створює спеціальний фонд. Він призначений строго для реалізації певного проекту. Цей спосіб фінансування має обмежену область застосування. Він підійде для невеликих проектів. Для масштабних перетворень, впровадження нових ліній виробництва власних коштів не вистачить. У цьому випадку потрібне стороннє фінансування.

Зовнішні джерела

Залучення зовнішнього фінансування в деяких випадках стає вкрай необхідним. При цьому список суб'єктів, готових надати свої тимчасово вільні кошти в користування організації, досить великий. Це можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Грошові кошти для реалізації проекту можуть надати як державні, так і зарубіжні інвестори. Також можуть використовуватися додаткові вклади засновників організації.


Кожне джерело, яке може бути залучене компанією, має свої переваги і недоліки. Тому вкрай важливо при його виборі виробити правильну стратегію фінансування. Всі доступні методи повинні порівнюватися між собою. Підприємство при цьому вибирає найбільш прибутковий тип фінансування. При цьому обов'язково враховується прибутковість інвестицій, ризик при їх використанні.

При використанні позикових джерел розробляється схема їх залучення. Це дозволяє розрахувати оптимальну кількість платних коштів, якої було б достатньо для проведення кожного кроку реалізації створеного плану.

Далі обов'язково оптимізується співвідношення платних і безкоштовних джерел. Це дозволяє знизити рівень фінансових витрат, ризики.

Акціонування

Залучення додаткових джерел фінансування може бути виконано шляхом акціонування. Це поняття включає в себе кошти, отримані в результаті додаткової емісії акцій, а також пайових або інших подібних внесків до статутного фонду організації.

Інвестори направляють певну кількість своїх коштів для реалізації проекту. При цьому кожен з них вносить певну частку. Таке фінансування може проводитися в декількох формах.


Акціонування може проводитися одним з трьох основних методів. Першим з них є додаткова емісія акцій. Другим методом може бути залучення нових паїв, вкладів або інших інвестиційних внесків засновників організації. У деяких випадках застосовується третій підхід. Він передбачає створення нового підприємства, яке працюватиме для здійснення проекту.

Представлені методи підійдуть тільки при необхідності реалізувати масштабний, великий проект.

Кредити банку

Залучення позикового фінансування може бути здійснено за рахунок коштів банків. Це на сьогоднішній день одна з найбільш ефективних форм проектного фінансування. Вона підходить тим організаціям, які в силу певних причин не можуть емітувати нові акції. Якщо подібний вид фінансування недоцільний для конкретного проекту, банківський кредит стане одним з кращих способів впровадити інновації.

Переваг у представлених ресурсів досить багато. Банківський кредит дозволяє розробити гнучку схему фінансування. При цьому відсутні витрати на розміщення та реалізацію нових цінних паперів.

Саме при використанні кредитних коштів фінансових установ можна отримати ефект фінансового важеля. У цьому випадку рентабельність експлуатації власних коштів зростає при використанні позикового капіталу. При цьому зменшується податок на прибуток. Витрати на оплату відсотків відносяться в цьому випадку на собівартість.


Облігації

Залучення фінансування може бути виконано за рахунок облігаційних позик. У цьому випадку компанія випускає корпоративні облігації під існуючий проект. Це дозволяє залучити ресурси на більш вигідних умовах.

У цьому випадку не потрібно надавати заставу, як при оформленні банківського кредиту. Погашення боргу відбувається після закінчення всього терміну експлуатації позикових коштів. Також не потрібно надавати кредиторам докладний бізнес-план.

При виникненні складнощів в ході реалізації проекту підприємство, що випустило облігації, може їх викупити. Причому ціна може бути нижчою, ніж при первинному розміщенні.

Лізинг

Залучення фінансування компанії може здійснюватися за рахунок лізингу. Це комплекс відносин між власником та отримувачем у тимчасове користування рухомого та нерухомого майна в довгострокову оренду.

За договором лізингодавець зобов'язується придбати у певного продавця об'єкт майна, а потім надати його лізингоодержувачу в тимчасове користування. Останній має можливість самостійно обрати об'єкт майна, який він візьме у тимчасове користування.


При цьому термін лізингового договору менший, ніж встановлена тривалість експлуатації об'єкта. Коли термін контракту мине, лізингоодержувач зможе викупити об'єкт за залишковою вартістю або орендувати його на вигідних умовах.

Вибір вигляду фінансування

Залучення фінансування проводиться шляхом порівняння декількох варіантів залучення ресурсів для реалізації проекту. Тільки при досить високій вигоді від залучення позикових коштів, компанія укладає відповідні договори. У кожному випадку підходить певний тип забезпечення певного напрямку діяльності компанії.

Розглянувши, як відбувається залучення фінансування, можна зрозуміти принципи, за якими вибирається той чи інший тип ресурсів.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.