Обов'язки, функції та посадова інструкція продавця непродовольчих товарів

Обов'язки, функції та посадова інструкція продавця непродовольчих товарів

Найважливішим внутрішнім документом, що регулює діяльність підприємства, є посадова інструкція. Про її вимоги щодо продавців непродовольчих товарів ми і розповімо далі в статті.

Поняття про документ

У пунктах і розділах названого документа вказано обов'язки співробітників, їхні основні права, а також сфери їхньої відповідальності. Посадова інструкція продавця непродовольчих товарів визначає коло обов'язків для представників цієї посади, процедуру їх прийому на роботу або переведення, звільнення або заміщення через хворобу. Крім того, фактична відповідність професійних знань і навичок продавця тим вимогам, які зазначені в інструкції, є підставою для його просування вгору кар'єрними сходами, заохочення або переатестації.


Навіщо розробляється посадова інструкція продавця непродовольчих товарів

Багато підприємств, штат яких складається всього з декількох осіб, успішно працюють без подібних адміністративних документів. Насправді, вони їм не потрібні, оскільки всі вказівки можна своєчасно передати в усній формі. Однак при розширенні і збільшенні штату, посадова інструкція продавця непродовольчих товарів стає об'єктивною необхідністю. Вона окреслює коло обов'язків працюючих, їх повноваження і права, що значно спрощує для них та їх керівників трудову діяльність.

Що вказано в документі

У першу чергу будь-яка посадова інструкція дозволяє працівнику зрозуміти, яких дій очікує від нього наймач, кому він повинен підкорятися, а також які заходи заохочення або покарання можуть бути до нього застосовані. Ретельне вивчення пунктів документа може стати в нагоді в різних спірних ситуаціях. Наприклад, при невиправданих претензіях з будь-якого боку (працівника або наймача).

Складно вимагати від підлеглого виконання обов'язків, які не передбачає посадова інструкція продавця непродовольчих товарів. Текст її є, як правило, стандартним. Разом з тим і продавець не в силах ухилитися від прийнятих на себе зобов'язань.

Особливості посадових інструкцій

Повертаючись до прикладу невеликого підприємства, яке розростається і вводить в ужиток внутрішні організаційно-розпорядчі документи, потрібно вказати на одну з грубих помилок, що вживаються багатьма керівниками.

Успішна діяльність підприємства або компанії безпосередньо залежить від правильного і повного використання всіх ресурсів, наявних, у тому числі і людських. З метою організації ефективної трудової діяльності всіх співробітників і максимальної відповідності місцю, яке вони займають, розробляються спеціальні документи. Їх називають професійними портретами, професіограмами, кваліфікаційними картами, професійними стандартами, профілями посади та картами компетенції. Вони дають можливість адекватно оцінити навички, здібності та особисті якості кожного претендента на вакантну посаду і вибрати ідеального співробітника. Однак плутанина в поняттях, а тим більше підміна одного іншим не приносить бажаного результату. Таким чином, слід відрізняти посадову інструкцію від профілю посади.

Посадова інструкція продавця непродовольчих товарів розробляється універсальною і не може характеризувати особисті якості людини. Як і будь-яка інша інструкція, вона оголошується співробітнику під час укладення трудового договору або контракту. Нормальною практикою вважається написання розписки про те, що співробітник ознайомлений і згоден з її пунктами.


Посадова інструкція та обов'язки продавця непродовольчих товарів: структура документа

Розгляньмо структуру документа, що описується. Ввідна частина:

 1. Положення загального характеру вказують відношення продавця до категорії технічних виконавців, а також те, що призначення та звільнення його з посади відбувається у згоді із законодавством у трудовій сфері за наказом директора підприємства та за участю завідувача зазначеним об'єктом торгівлі та складом. Цим же співробітникам продавець підпорядкований.
 2. Вимоги, що відносяться до освіти, а також до досвіду роботи. Як правило, достатньо початкової професійної освіти. Залежно від індивідуальних особливостей підприємства, вимоги до стажу роботи можуть не пред'являтися.
 3. Знання, якими повинен володіти продавець. Сюди включені:
 • здатність вивчити товарні категорії та асортимент продукції;
 • знання того, як застосовується кожна категорія товару, який догляд потрібен за продукцією, а також правила її утилізації;
 • ознайомлення з аспектами прийому, зберігання та продажу товарів;
 • знання використовуваних програм для обліку та реалізації;
 • вміння проводити інвентаризацію, виявляти та оформляти недостачу або надлишок;
 • знання правил поводження з бракованою продукцією;
 • наявність хороших комунікативних навичок, а також знання основних видів продажів, їх основних етапів і методик спілкування з різними категоріями покупців.

Основна частина посадової інструкції

Найважливіший пункт документа визначає посадові обов'язки працівника. Фактично саме це і є посадова інструкція продавця непродовольчих товарів. Зразок більшості формулювань пропонують багато спеціальних періодичних видань. Отже, від продавця вимагається:

 1. Пропонувати і демонструвати товари, а також надавати покупцям допомогу у виборі та ілюструвати всі можливості продукції.
 2. Підраховувати загальну вартість покупки.
 3. Оформляти реалізацію товарів з дотриманням касової дисципліни.
 4. Здійснювати своєчасну викладку продукції на вітрини в міру потреби.
 5. Знати правила і методи оформлення вітрин.
 6. Тримати робоче місце в чистоті.
 7. Стежити за справністю робочої техніки.
 8. Брати участь у прийомі товарів та їх підготовці до виставки в торговому залі для подальшого продажу.
 9. Активно брати участь у процесі інвентаризації, а також у пошуку джерела недостачі, надлишку або пересортиці товарів.
 10. Вести документацію та звітність про реалізовані товари (за необхідності - в електронному вигляді).

Цей пункт може бути розширений, якщо мова йде про посаду з додатковою відповідальністю. Наприклад, посадова інструкція старшого продавця непродовольчих товарів включає перерахування управлінських функцій, пов'язаних з проведенням співбесід і стажуванням нових працівників, а також з регуляцією діяльності інших продавців.

Завершення документа

Крім перелічених, до описаного документа входять такі пункти:

 1. Перерахування прав продавця непродовольчих товарів, до числа яких входить можливість знайомитися із вказівками та проектами керівництва, що стосуються торговельної діяльності, та право пропонувати на розгляд начальству свої пропозиції, спрямовані на удосконалення існуючої системи зберігання, обліку або реалізації продукції.
 2. Відповідальність і заходи покарання за неправомірні дії або невиконання своїх функцій. Як правило, цей пункт містить виписки або посилання на відповідні законодавчі акти.

Наприкінці документа вказують графік, відповідно до якого здійснюватиметься трудова діяльність працівника, а також його оклад.

Документ містить графи для внесення дати і підписів усіх сторін. Працівник повинен написати фразу «з інструкцією ознайомлений» від руки, або ж вона може бути надрукована.

Документи, суміжні з посадовою інструкцією продавця

Якщо продавці, які працюють на підприємстві або в компанії, успішно справляються з виконанням усіх функцій з обліку та реалізації товарів, то їх діяльність регулює тільки одна посадова інструкція. Однак за необхідності розмежувати коло обов'язків кожного працівника може мати місце посадова інструкція продавця-касира непродовольчих товарів.


Її пункти описують правила роботи співробітника з урахуванням дотримання касової дисципліни. Сюди належить порядок прийому грошей від покупців, набір фраз для вітання і спілкування, а також заходи безпеки, необхідні при роботі з великими грошовими сумами.

На відміну від цього документа, посадова інструкція продавця-консультанта непродовольчих товарів більш докладно описує тонкощі роботи співробітника в торговому залі (глибоке знання асортименту і правил комунікації з клієнтами).

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.