Про консерватизм

Про консерватизм

У зовнішній політиці ставка на зміцнення безпеки, підтримка традиційних союзників, розумний протекціонізм.


У консерватизмі головною цінністю приймається природний, еволюційний розвиток суспільства, збереження його традицій, інститутів, вірувань і навіть «забобонів». Допускає нерівність, як властивість суспільства. Одна з головних рис консерватизму - неприйняття революційних змін.

В якості ідеології сформувалося як реакція «Жахи Французької революції». Протистоїть лібералізму, що вимагає економічних свобод, соціалізму, що вимагає соціальної рівності і демократизму, що вимагає рівності в громадянських правах.

Слід відрізняти від ретроградства, як від прагнення назад і ворожості до нововведень.

Сучасний консерватизм (неоконсерватизм) часто виявляється навіть більш гнучким і рухливим ніж інші політичні течії. Реформи Рейгана в США, реформи Тітчер у Великобританії.

Зміст [прибрати]
1 Визначення консерватизму
2 Суть сучасного консерватизму
3 Див. також
4 Посилання

Визначення консерватизму
Консерватизм - напрямок у політиці, що відстоює існуючий державний і громадський порядок, на протилежність лібералізму, що вимагає необхідних поліпшень і реформ... (Брокгауз і Єфрон)

Консерватизм (франц. conservatisme, від лат. conservo - охороняю, зберігаю), прихильність до всього застарілого, віджилого, косного; ворожість і протидія прогресу, всьому новому, передовому в... (БСЕ)

Консерватизм - ідеологічна орієнтація і політичний рух, що протистоять соціальним змінам, відстоюють збереження традиційних цінностей і порядків. лат.Conservo - зберігаю... (Суспільні науки)

Консерватизм - принцип обачності - загальноприйнятий принцип бухгалтерського обліку, що передбачає певний ступінь обережності у формуванні суджень, необхідних у виробництві розрахунків в умовах... (Економіка та фінанси)

Консерватизм (франц. conservatism від лат. conservo охороняю, зберігаю), сукупність різнорідних ідейно-політичних і культурних течій, що спираються на ідею традиції і спадкоємності в соціальному і культурному житті. У ході історії консерватизм набував різних форм, але в цілому для нього характерні прихильність до існуючих і усталених соціальних систем і норм, неприйняття революцій і радикальних реформ, відстоювання еволюційного, самобутнього розвитку. В умовах соціальних змін консерватизм проявляється обережному ставленні до шару старих порядків, відновлення втрачених позицій, у признині цінності ідеалів минулого. Вперше термін «консерватизм» вживаний Ф. Шатобріаном; позначав концепції, що виражають ідеологію аристократії періоду Французької революції кон. 18 в. (Е. Берк, Ж. де Местер, Л. Бональд). У період затвердження капіталізму консерватизм на Заході протистояв лібералізму і соціалізму.

Є однією з чотирьох так званих базових ідеологій (тобто які мають за собою традицію і продовжують «працювати» сьогодні) Демократизм, Лібералізм, Соціалізм і Консерватизм. "Гаслом Соціалізму служить Загальна Рівність. Гаслом Демократизму - Повноправне Членство. Лібералізму - Індивідуальна Свобода. Консерватизму - Традиційна Єдність "

Суть сучасного консерватизму
Консерватизм у відповіді на запитання «хто винен у поганому житті кожної конкретної людини - держава чи сама людина?» Дає однозначну відповідь «сама людина». Тому, зокрема в сучасній політиці консерватори, на відміну від лібералів, намагаються менше витрачати кошти на соціальні програми.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.