Метод абсолютних різниць та інші способи економічного аналізу

Метод абсолютних різниць та інші способи економічного аналізу

У будь-якому підприємстві всі виконувані процеси взаємопов'язані між собою. Саме тому в економічному аналізі досліджується ступінь впливу різних факторів на величину економічних показників. Визначити ступінь їх впливу допоможуть різні аналітичні способи оцінки: ланцюгові підстановки, метод абсолютних різниць та інші. У цій публікації ми докладніше розглянемо другий спосіб.

Економічний аналіз. Спосіб ланцюгових підстановок


Подібний варіант оцінки заснований на розрахунку проміжних даних досліджуваного показника. Він проходить шляхом заміни даних планових на фактичні, при цьому змінюється тільки один з факторів, решта виключаються (принцип елімінування). Формула для розрахунку:

Апл = апл * бпл * впл

Аа = аф * бпл * впл

Аб = апл * бф * впл

Аф = аф * бф * вф

Тут показники за планом - фактичні дані.


Економічний аналіз. Метод абсолютних різниць

Розглянутий вид оцінки заснований на попередньому варіанті. Різниця полягає лише в тому, що потрібно знайти твір відхилення досліджуваного фактора (D) на планове або фактичне значення іншого. Більш наочно демонструє метод абсолютних різниць формула:

Апл = апл * бпл * впл

Аа'= а'* бпл * впл

Аб'= б'* аф * впл

Ав'= в'* аф * бф

Аф'= аф * бф * вф

Аа'= Аа'* Аб'* Ав '


Метод абсолютних різниць. Приклад

Є наступна інформація про підприємство:

  • планований обсяг вироблених товарів дорівнює 1,476 млн руб., фактично - 1,428 млн руб.;
  • площа для виробництва продукції за планом становила 41 кв. м, за фактом - 42 кв. м.

Необхідно визначити, як вплинули різні фактори (зміна розміру площі та величини вироблення на 1 кв. м) на обсяг створених товарів.

1) Визначаємо вироблення продукції, що припадає на 1 кв. м:

1,476 : 41 = 0,036 млн руб. - плановане значення.

1,428/42 = 0,034 млн руб. - фактична величина.


2) Для вирішення завдання заносимо дані в таблицю.

Показники

Плановий показник

Фактичний показник

Відконення плюс або мінус

Обсяг вироблених товарів (млн руб.)

1,476

1,428

-


Площа для виробництва товарів

41

42

+

Величина вироблюваної продукції на 1 кв. м, млн руб.


0,036

0,034

-

Знайдемо зміну обсягу вироблених товарів від площі та вироблення, застосовуючи метод абсолютних різниць. Отримуємо:

ya'= (42 - 41) * 0,036 = 0,036 млн руб.

уб'= 42 * (0,034 - 0,036) = - 0,084 млн руб.

Загальна зміна обсягу продукції становить 0,036 - 0,084 = -0,048 млн руб.

Звідси випливає, що за рахунок збільшення площі для виробництва продукції на 1 кв. м обсяг виготовлених товарів збільшився на 0,036 млн руб. Однак через зниження вироблення на 1 кв. м дане значення зменшилося на 0,084 млн руб. В цілому на підприємстві обсяг вироблених товарів у звітному році знизився на 0,048 млн руб.

Ось за яким принципом працює метод абсолютних різниць.

Спосіб відносних різниць та інтегральний

Цей варіант застосовується, якщо в початкових показниках є відносні відхилення факторних значень, тобто в процентному співвідношенні. Формула для розрахунку зміни кожного показника:

а%'= (аф - апл )/апл * 100%

б%'= (бф - бпл )/бпл * 100%

у%'= (вф - впл )/впл * 100%

Інтегральний метод дослідження факторів спирається на особливі закони (логарифмічні). Результат обчислення визначається за допомогою ПЕВМ.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.