Виписка з реєстру акціонерів - цінний папір чи інформаційний документ?

Виписка з реєстру акціонерів - цінний папір чи інформаційний документ?

Акції - це цінні папери, які підтверджують права їх власника на прийняття участі в управління підприємством-емітентом через участь і голосування в загальних зборах акціонерів. Облік всіх акцій повинен проводитися в спеціальному реєстрі. Ведення реєстру акціонерів може покладатися на саме підприємство або на спеціалізовану юридичну особу - реєстратора.

Раніше акції будь-якого товариства випускалися в паперовому вигляді, на спеціальних захищених бланках. З 2002 року паперові акції ніхто не випускає, а підтвердити наявність їх можна тільки шляхом отримання виписки з електронного реєстру власників цінних паперів.


Навіщо потрібна виписка

Виписка з реєстру акціонерів може знадобитися не тільки для підтвердження власності, а й у таких випадках:

  • при оформленні кредиту акції можна надати як заставу або таким способом підтвердити свою платоспроможність;
  • для відчуження акцій;
  • при вчиненні нотаріальних дій.

Це ще не все. Виписка з реєстру акціонерів може знадобитися, якщо необхідно запросити документи у компанії-емітента, яку підприємство надає тільки учасникам з певною кількістю цінних паперів. З виписки можна отримати інформацію про процентне співвідношення цінних паперів заявника до загальної кількості випущених акцій.

Як і де отримати

Насамперед потрібно буде визначитися, де отримати виписку з реєстру акціонерів, тобто дізнатися, хто веде реєстр. Це може бути саме підприємство або спеціалізований реєстратор. Таку інформацію можна отримати з виписки ЄДРЮЛ.

Другий етап - визначитися з обсягом інформації, яку повинна мати виписка, і написати сам запит. У листі необхідно відобразити особовий рахунок і персональні дані, надалі які доведеться підтвердити.

Третій етап - дізнатися про вартість послуги та сплатити необхідну суму. Якщо реєстр ведеться самостійно компанією, то плата за виписку не повинна стягуватися.

Останній етап - передати запит і отримати виписку.


На видачу витягу відводиться від 3 до 5 робочих днів.

Що являє собою документ

Витяг з реєстру акціонерів - це письмовий документ з підписом реєстратора та його печаткою. Якщо реєстр ведеться на підприємстві, то документ засвідчується підписом керівника та печаткою підприємства.

Розглянемо зразок виписки з реєстру акціонерів.

Назва документа №

Підприємство/реєстратор, організаційно-правова форма та найменування.

Дата, на яку актуальний документ, і місце його складання.

Повне найменування емітента, форма та найменування підприємства, адреса та відомості про реєстрацію в ЄДРЮЛ.


Відомості про особу, яка веде реєстр.

Вид цінних паперів: звичайні, привілейовані, іменні.

Реєстраційний номер емісій цінних паперів, дата реєстрації та яким уповноваженим органом проводилася реєстрація.

Приклад для юридичної особи

№ п/п


Особовий рахунок

ПІБ/найменування юридичної особи

Адреса проживання/

юридична адреса

Категорія або тип акцій


Колі-

чества, шт.

Номіна-

льна вартість, руб.

Частка в статутному капіталі,%


1

1111

ТОВ «Перший»

6545, м. Бобруйськ, вул. Перша, 1

звичайна -

нi

10000

100,00

50%

Приклад для фізичної особи

№ п/п

Особовий рахунок

ПІБ/найменування юридичної особи

Адреса проживання/

юридична адреса

Категорія або тип акцій

Колі-

чества, шт.

Номіна-

льна вартість, руб.

Частка в статутному капіталі,%

1

2222

Другий В.В.

6545, м. Бобруйськ, вул. Друга, 2

іменні

5000

100,00

25%

(Виписка з реєстру акціонерів не є цінним папером.)

Директор

ТОВ «Емітент» підпис, ПІБ, печатка;

або

ТОВ «Реєстратор», підпис, ПІБ, печатка.

Докладніші відомості щодо виписки

Крім описаної інформації, у виписку включається:

  • є чи немає обтяження щодо цінних паперів, інформація про які запитується;
  • за який період внесено інформацію про конкретні акції;
  • чи залучався до ведення реєстру реєстратор.

Від особи, яка веде реєстр, не вимагається внесення будь-якої інформації в сам реєстр про те, що в якийсь період часу видавалася виписка. При отриманні та видачі виписки рекомендується дотримати звичайні правила ведення ділової документації. Тобто найкраще в книзі вхідної документації зареєструвати запит, у книзі вихідної документації - відповідь.

Вимоги до заявника

При отриманні запиту особа, на яку покладено ведення реєстру акціонерів, зобов'язана перевірити особу заявника. Для цього акціонеру необхідно мати при собі документи, що підтверджують його особу, паспорт або права на водіння автотранспортного засобу, військовий квиток. Якщо запит передається через уповноважену особу, то вона повинна мати на руках довіреність, складену за всіма правилами чинного законодавства.

Хто ще може отримати виписку

Крім самого власника цінних паперів виписку з реєстру акціонерів мають право отримати правоохоронні органи, суди і заставодержатели. Але не варто боятися, виписка не має статусу цінного паперу, вона лише є підтвердженням достовірності наявності прав на цінні папери, простіше кажучи, є інформаційним документом. Відповідальність за відображення достовірної інформації покладено на особу, яка веде реєстр.

Заставодержатель має право отримати інформацію тільки щодо тієї кількості цінних паперів, яка знаходиться у власника або передається в заставу.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.