Цілі та завдання торгівлі як професійної діяльності

Цілі та завдання торгівлі як професійної діяльності

Основні цілі та завдання торгівлі пов'язані з функціональною орієнтацією на ринковий характер здійснення діяльності. Це входить до компетенції всіх торгових суб'єктів господарювання, які володіють вільним вибором партнерів, незалежністю, повною фінансовою самостійністю, матеріальною та моральною відповідальністю за всю комерційну діяльність. Оптова та роздрібна торгівля володіє власною структурою магазинів, торговельною мережею та особливостями ведення діяльності.

Функції торгівлі

У сучасних ринкових умовах існує можливість використання внутрішніх резервів при розвитку господарської діяльності на підприємствах торгівлі. Ефективно організована робота на таких суб'єктах господарювання створює сприятливі умови в задоволенні споживчих запитів, сприяє зростанню обороту товару і, відповідно, величині прибутку. Тому можна виділити такі цілі, завдання, функції торгівлі:


 • аналіз стану діючих ринків і запитів споживачів для оцінки ситуації в торговельній сфері;
 • встановлення довгострокових і надійних партнерських відносин з виробниками товарів;
 • формування резервних фондів з метою забезпечення фінансами процесів товароснабження;
 • використання різних методів у процесі взаємодії торговельного суб'єкта господарювання як з виробниками, так і посередниками.

Оптова торгівля

При виступі як посередник між споживачами і виробниками мети і завдання торгівлі на активне переміщення і накопичення готової продукції визначаються як у просторі, так і в часі.

Мережа оптової торгівлі з визначенням структури і напрямку товарних потоків з перетворенням виробничого асортименту в товар повинна виступити своєрідним провідником товарної маси при надходженні її на ринок. Оптовій торгівлі властиво:

 • придбання значної партії товару безпосередньо у виробників;
 • зростання кількості проміжних ланок до надходження готового продукту до кінцевого споживача;
 • адаптація товару в асортименті до запитів кінцевих і проміжних споживачів;
 • реалізація політики своєчасного поліпшення якості та оновлення асортименту товарів;
 • наявність капіталу в необхідній кількості для ведення торговельної діяльності;
 • упередження виникнення ризику при обігу товару.

Таким чином, у представників роздрібної торгівлі та виробників досить істотні підстави для використання послуг оптової структури.

Оптова торгівля: цілі та завдання

Коротко завданнями таких підприємств прийнято вважати:

 • проведення аналізу цільового ринку з оцінкою потреб покупця;
 • зміцнення бази матеріально-технічного постачання;
 • підтримання товаропотоків з каналами розподілу між споживчим попитом та пропозицією товарів;
 • формування запасів товарних цінностей і маневрування ними з орієнтацією на ситуацію на ринку;
 • маркетингове обслуговування та забезпечення;
 • прояв оперативності та компетенції у підприємницькій діяльності.

Класифікація оптової торгівлі

Цілі та завдання торгівлі оптової мережі безпосередньо залежать від таких основних класифікаційних ознак: форма власності, сфера територіального обслуговування та призначеність.

Найбільш поширена форма власності таких суб'єктів господарювання - приватна. Представниками є акціонерні товариства та господарські товариства.


Серед інших форм власності можна виділити: муніципальну, державну, змішану та споживчу кооперацію.

Призначення торгових підприємств

Діяльність таких організацій обумовлена виконуваними функціями і призначеністю. При цьому має бути враховано вплив територіального чинника.

За призначенням підприємства оптової торгівлі підрозділюються на вихідні бази, торгово-закупівельні та торговельно-постачальницькі підприємства.

При розташуванні оптового підприємства у сфері товарного виробництва воно вважається вихідною базою. Цілі та завдання торгівлі такого виду полягають у доведенні товарів від виробників до споживачів. Ними здійснюється закупівля продукції у виробників товарів, вона сортується і комплектується у відвантажувальні партії на складах. Наступний етап - відправка товару як оптовим, так і роздрібним суб'єктам господарювання.

Класифікація за товарно-торговельним профілем

Цілі та завдання торгівлі як професійної діяльності залежать від асортименту реалізованої продукції. Так, підприємства оптової торгівлі бувають вузькоспеціалізованого та спеціалізованого товарно-торговельного профілю, а також відомі універсальні та комбіновані суб'єкти господарювання.

Роздрібна торгівля

Цілі та завдання роздрібної торгівлі трохи відрізняються від оптовиків. Так, основною метою таких підприємств є доведення продукції до кінцевого споживача, що є можливим лише при ефективній організації обслуговування покупців.

Процес товарообігу з доведенням готової продукції до безпосереднього споживача завершується саме в роздрібній мережі сфери торгівлі. Саме ця область складає матеріально-технічну базу всієї торгівлі і повинна являти собою сукупність представників торгових суб'єктів господарювання.


У сучасних ринкових умовах структура підприємств роздрібної торгівлі зазнала деяких змін. Сьогодні ці підприємства мають суттєві відмінності між собою як за якісними, так і за кількісними показниками, що і визначає їх загальну класифікацію.

Так, роздрібна мережа класифікується за видами, суб'єктами господарювання, асортиментом товарів, структурою роздрібної торгівлі, концентрацією та розміщенням магазинів.

Цілі та завдання торгівлі

Технологія будь-якої діяльності, яку починає здійснювати суб'єкт господарювання, передбачає постановку реальних цілей і завдань. Далі підприємство має їх домагатися і виконувати за допомогою організації з подальшим забезпеченням себе трудовими і матеріальними ресурсами. Досягнення зазначених цілей можливе тільки з використанням такого ефективного механізму, як планування, що передбачає формування колективу співробітників зі здібностями їх реалізувати.

Керівник підприємства повинен добре розуміти як формальні, так і неформальні зв'язки, які існують між організаційними ланками різних рівнів. При цьому кожна ланка має укомплектовуватися трудовими ресурсами так, щоб робити свій внесок у досягнення успіху всього підприємства.

Керівник повинен знати сутність організації всіх процесів на підприємстві і вміти ефективно використовувати ці знання у власній діяльності. Вивчення трудових процесів та організаційної структури суб'єкта господарювання дозволяє начальнику краще розуміти зв'язки, що існують всередині підприємства.


Правильна постановка завдань і цілей - необхідна умова результативної роботи. Для ясного розуміння працівниками поставлених перед ними завдань керівництву потрібно визначити підсумкові цілі компанії. Тільки після цього можна починати планувати.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.