Кооператив виробничий. ФЗ про виробничі кооперативи. Юридична особа - кооператив

Кооператив виробничий. ФЗ про виробничі кооперативи. Юридична особа - кооператив

Бізнес - це засіб не тільки особистого збагачення, а й спосіб значною мірою підтримати фінансово ту область або інший суб'єкт, в якому значно розвинений сегмент малого або середнього підприємництва. Знаючи це, більша частина органів самоврядування активно підтримує (часом навіть не на папері) починання громадян.


Однією з таких форм бізнесу є кооператив виробничий. Це добровільне (!) об'єднання будь-яких громадян на членській основі з метою здійснення виробничої діяльності. Як правило, члени кооперативу особисто беруть участь у виробничому процесі або ж підтримують його в технічному або матеріальному плані. Кожен кооператив - юридична особа. У будь-якому випадку кожен з учасників має особистий пайовий внесок. Він повертається, якщо працівник виходить зі складу компанії.


Будь-який кооператив виробничий - це підприємство, засноване з метою отримання прибутку. Якщо це передбачено установчими документами, в його діяльності можуть брати участь інші юридичні особи. Ось що таке кооператив.

Федеральний закон

Вся діяльність такого роду підприємств регулюється Федеральним законом, який був прийнятий 10 квітня 1996 року. Крім того, на додаток до нього був прийнятий ФЗ «Про виробничі кооперативи» від 8 травня 1996 року. Їхні загальні положення розглядають такі питання:

 • Визначення виробничого кооперативу.
 • Основні права та обов'язки його членів.
 • Порядок організації та ліквідації підприємства.
 • Інші питання, які будуть нами розглянуті в цій статті (вони також викладені у ФЗ «Про виробничі кооперативи», але в більш стислій формі).

Законодавчо відразу обумовлюється, що статут підприємства не повинен суперечити Конституції, а також іншим законам РФ.

Яка кількість членів кооперативу?

За умовами вітчизняного законодавства, до складу членів виробничого об'єднання не може входити менше п'яти осіб. Встановлено, що ними можуть бути як громадяни нашої держави, так і піддані зарубіжних держав. Цим даний малий (середній) бізнес нічим не відрізняється від інших організацій, які ведуть свою діяльність на території нашої країни.

Крім того, допускається участь осіб без громадянства. Як ми вже й говорили, в діяльності організації може брати участь інша юридична особа. Компанія може робити це через свого представника на підставах, затверджених установчими документами.

Хто може бути учасником кооперативу?

До складу учасників може увійти будь-яка особа, яка досягла 16 років, внесла пайовий внесок до загального кооперативного фонду. Важливо! Допускається наявність осіб, які внесли пайовий внесок, беруть участь у безпосередньому управлінні підприємством, але не беруть жодної особистої трудової участі в його діяльності. Кількість таких людей може бути не більше 25% від числа тих членів, які самі обслуговують кооператив виробничий. Це забезпечує чесний розподіл частин прибутку, отриманого від реалізації продукції.


Розміри паєвого фонду

Законодавчо ніяк не встановлені його розміри. Може виникнути сумнів у здатності кооперативу відповідати за своїми зобов'язаннями, але на цей випадок у законі сказано, що всі учасники цього типу підприємств також несуть особисту (субсидіарну) відповідальність за всіма виникаючими борговими зобов'язаннями.

Для чого створюється?

Як ми вже й говорили, створення виробничого кооперативу переслідує виключно отримання прибутку. При цьому новостворене підприємство може займатися будь-якою діяльністю, яка не заборонена на території нашої країни. Зазначимо, що для виробництва окремих груп товарів необхідно додатково отримувати спеціальні ліцензії.

Правління

Збори членів кооперативу є основним органом його правління. Якщо число членів перевищує п'ятдесят осіб, то може бути прийнято рішення про створення спеціального спостережного комітету. Якщо говорити про виконавчі органи, то в їх ролі знову-таки виступає його правління (або/і голова кооперативу).

Важливо! Членами правління (і головою) можуть бути тільки особи, які особисто беруть участь у діяльності організації, які є її членами. Зазначимо, що бути одночасно учасником наглядової ради та правління неможливо.

В яких випадках проводиться загальний збір?

Законодавчо встановлено, що загальні збори всіх членів кооперативу можуть скликати в будь-якому випадку, який так чи інакше стосується діяльності підприємства. Хоча бувають ситуації виняткові, в яких скликання такого роду зборів є суворо обов'язковим:

 • У разі затвердження статуту або ж за необхідності внесення до нього будь-яких змін.
 • Визначення напрямку діяльності організації.
 • У тому випадку, коли проводиться прийняття або виключення зі складу членів кооперативу.
 • Крім того, збори необхідні для прийняття рішень про встановлення розміру пайового фонду, а також для якихось змін, що стосуються раціонального використання фондів підприємства. Крім цього, підтримка підприємництва (отримання інвестицій) також неможлива без схвалення таких заходів членами організації.
 • Звичайно ж, без цього заходу неможливе створення спостережного комітету, а також припинення або прийняття якихось виконавчих функцій іншими органами комітету. Втім, якщо статутом закріплено право наглядових зборів самому вирішувати подібні питання, збори не проводяться.
 • Воно необхідне, якщо в кооперативі формується ревізійна комісія або ж припиняється її діяльність.
 • При затвердженні річних звітів, висновках ревізорських або аудиторських перевірок, а також розподілі прибутку, отриманого в результаті діяльності кооперативу.
 • Також збори проводяться, якщо сама організація піддається ліквідації.
 • Крім того, воно необхідне у разі створення або ліквідації філій підприємства.
 • Нарешті, члени кооперативу збираються, якщо приймається рішення про вступ в якісь інші союзи і асоціації.

Таким чином, кооператив виробничий - це повноцінне підприємство, що має власні контролюючі та виконуючі органи.

Інші відомості про збір

Якщо таке передбачено статутом, зборами членів можуть прийматися й інші рішення. У тому випадку, коли таке право закріплено за цим органом, на зборах має одночасно бути присутнім понад 50% всіх учасників підприємства, які особисто беруть участь у його діяльності. Рішення приймається простим голосуванням, за результатом підрахунку голосів. Втім, можуть бути введені якісь інші способи, але всі вони повинні бути чітко відображені в статуті підприємства. Незалежно від розмірів свого паю, кожен член кооперативу має право одного голосу.


Якщо мова йде про внесення змін до статуту організації або ж про її реорганізацію (виняток становить тільки випадок перетворення в господарське товариство або товариство) і про ліквідацію, то рішення може бути прийнято тільки в тому випадку, якщо за нього проголосувало не менше як відхід від числа членів кооперативу. У господарське товариство або товариство підприємство можна реорганізувати тільки в тому випадку, якщо рішення про це прийнято одноголосно.

У тому випадку, коли потрібно прийняти або виключити громадянина зі складу організації, рішення про це може бути прийнято мінімумом в 2/3 голосів. Всі питання, вирішення яких знаходиться виключно в компетенції зборів, не можуть бути передані у відання інших виконавчих комітетів, утворених у складі підприємства.

Про наглядовий комітет

Як вже зазначалося, при зростанні розмірів кооперативу понад півсотні членів рішенням зборів може бути створений спостережний комітет, функції якого також повинні бути відразу ж закріплені в статуті. Ми вже говорили, що членом такого комітету може бути тільки член організації. Кількість співробітників комітету, а також тривалість їхніх повноважень визначаються за результатами зборів.

Обрана наглядова рада має право самостійно вибирати свого голову. Збори комітету виконуються в разі необхідності, але мінімум - раз на півроку. Незважаючи на свої повноваження, члени наглядової ради не мають права здійснювати скільки-небудь значущі дії від імені всього кооперативу. І навпаки, питання, вирішувані виключно наглядовим органом, не можуть вирішуватися зборами членів кооперативу.

Інші виконавчі органи підприємства

Виконавчі органи служать для контролю над усіма повсякденними функціями підприємства. Так, якщо в кооперативі більше десяти осіб, потрібно обрати членів правління. Термін повноважень відразу ж відображається в статуті. Воно розглядає всі виробничі питання, які виникають в кооперативі в період між загальними зборами його членів. У його компетентності знаходиться вирішення всіх завдань, які не можуть бути осилені іншими виконавчими органами.


Очолює правління голова. Обирають його всі члени кооперативу на загальних зборах, причому кандидатами можуть бути тільки ці особи. Якщо підприємство вже встигло створити спостережний комітет, то кандидатури голови правління висуваються саме ним. У будь-якому випадку його повноваження повинні бути суворо прописані в статуті.

Так, відразу ж необхідно встановити термін, протягом якого голова має право працювати, чітко розписати широту його повноважень, особливо в галузі права розпоряджатися майном організації. Крім того, в основний документ на обов'язкових умовах вносяться такі відомості: розмір заробітної плати, наслідки заподіяння шкоди та збитків підприємству.

Якщо в кооперативі вже є правління, у статуті також повинен бути перелік питань, які голова має право вирішувати в одноосібному порядку.

Як правило, наданих йому повноважень буває достатньо для роботи від імені кооперативу без надання йому окремої довіреності. Він може представляти кооператив у всіх органах муніципалітету і державної влади, а також розпоряджатися (в чітко окреслених межах) майном організації. Тільки він має право укладати договори і підписувати довіреності (особливо ті, які оподатковуються правом передовіри), відкривати і закривати розрахункові рахунки, приймати і звільняти нових працівників (якщо цей пункт є в статуті). У будь-якому випадку голова повністю підконтрольний загальним зборам членів організації.

Про ревізійну комісію

У тому випадку, коли виникає необхідність контролю над фінансовою роботою підприємства, його загальними зборами може бути обрана спеціальна комісія. Якщо кількість членів підприємства менше двадцяти, на цю посаду може бути призначений один ревізор. Ні в якому разі член ревізійної комісії не може бути працівником іншого виконавчого органу кооперативу.


За комісією закріплюється обов'язок повної перевірки фінансового стану підприємства за минулий звітний період. Крім того, вона може проводити ревізію фінансової частини за спеціальним дорученням загальних зборів членів кооперативу, наглядової ради, а також одночасно більше 10% робочих організації.

Допускаються також перевірки за особистою ініціативою членів комісії. Всі її члени мають право вимагати від будь-якого керівника підприємства надання всіх необхідних фінансово-матеріальних звітів та інших документів.

Результати перевірок надаються на обговорення членів загальних зборів, а також спостережної комісії. Якщо компетенції членів перевіряючої комісії не вистачає для з'ясування якихось складних бухгалтерських питань, вони мають право залучати зовнішніх аудиторів (або аудиторські компанії), якщо у таких є ліцензія на здійснення діяльності встановленого зразка.

Важливо! Якщо перевірку зажадали 10% працівників кооперативу, то вся вартість найму аудиторів (якщо виникає така необхідність) оплачується ними ж.

Яку відповідальність несе виробничий кооператив

За всіма виниклими зобов'язаннями організація відповідає всім наявним у неї майном. Статут кооперативу також передбачає розмір та умови субсидіарної відповідальності, яка накладається на всіх членів організації, незалежно від розмірів їх вступного паю. За зобов'язаннями окремих співробітників підприємство не відповідає жодним чином. Про це ж говорить закон «Про виробничі кооперативи».


Тільки в тому випадку, якщо член кооперативу повинен виплатити борги, вартість яких перевищує сукупну ціну всього його майна, допускається також стягнення всього його паю. Втім, неподільний фонд та інші фінансові активи підприємства при цьому не можуть бути порушені ні в якому разі. Таким чином, виробничий кооператив є класичним підприємством з додатковою відповідальністю.

Перелік установчих документів

Він буде коротким, оскільки таким документом є лише статут підприємства. До нього обов'язково вноситься повне найменування організації, а також відомості про її фактичне місце розташування. Саме в статуті обов'язково повинні бути всі відомості про розмір пайових внесків, а також про умови їх внесення. Туди ж вписується інформація про відповідальність членів кооперативу при порушенні порядку їх внесення, а також про умови особистої трудової участі в діяльності підприємства. За якісь порушення можуть бути застосовані штрафи або інші заходи, відомості про які також заносяться до статуту.

Крім того, там повинна бути інформація про порядок розподілу прибутків і збитків, а також детально розписана відповідальність виробничого кооперативу і всіх його членів. Повністю і дуже докладно описуються функції і повноваження всіх виконавчих органів, в тому числі і з тих випадків, коли рішення можуть бути прийняті головою правління в одноосібному порядку.

Якщо мова йде про припинення членства в організації, то в документ вносяться також відомості про порядок виплати пайового внеску, а також повинен бути розглянутий порядок прийняття нових членів та виключення працівників зі складу підприємства. Там же детально розписується сам процес виходу зі складу членів кооперативу, а також всі випадки, коли учасник організації може бути з неї виключений. Вносяться і дані про всі наявні філії, а також про можливий порядок реорганізації та повної ліквідації. У процесі діяльності організації до статуту виробничого кооперативу можуть вноситися інші відомості, необхідні для її роботи.

Про перетворення...

Як ми вже неодноразово згадували, за одноголосним рішенням загальних зборів підприємство може бути реорганізоване з утворенням товариства або господарського товариства. Порядок такого переведення закріплений законодавчо, ним повинні керуватися всі виробничі та споживчі кооперативи.

Які права мають члени кооперативу

По-перше, кожен працівник має право брати участь у діяльності підприємства, а також має один голос на загальних кооперативних зборах. Працівники також можуть самі обиратися в усі виконавчі органи, а також контролюючі комісії.

Якщо на те є підстави, члени підприємства вільно мають право вносити пропозиції щодо оптимізації діяльності організації, а також заявляти про виявлені недоліки в роботі керівників. Крім того, всі члени виробничого кооперативу мають право на свою частку від прибутку, яка була отримана в результаті виробничої діяльності підприємства.

Кожен член кооперативу в будь-який момент може запросити всю необхідну інформацію у посадових осіб організації, а також у будь-який момент вийти з її складу, після чого йому зобов'язані виплатити суму, еквівалентну розміру його пайового внеску. Якщо права працівника були порушені, він має право звернутися в судові органи, в тому числі і для оскарження рішень членів правління, які так чи інакше обмежують інтереси всіх членів кооперативу.

Зрозуміло, у статуті (і в законах РФ) закріплено право на отримання заробітної плати, яка розраховується з розміру особистої трудової участі працівника в діяльності організації. Загалом, всі ці відомості містить закон «Про виробничі кооперативи», про який ми говорили вище.

Обов'язки членів кооперативу

Працівник зобов'язаний внести пайовий внесок, а також брати участь у діяльності організації, беручи в ній безпосередню трудову участь. Крім того, він зобов'язаний у всьому підкорятися внутрішньому розпорядку і дотримуватися інших правил, які були прийняті правлінням кооперативу. Також всі учасники виробничого кооперативу несуть субсидіарну відповідальність, яка повинна покривати всі виникаючі боргові зобов'язання фірми.

Про розподіл прибутку

Розподіл отриманого прибутку здійснюється виходячи як з особистої трудової участі працівника, так і з розмірів його пайового внеску. Якщо мова йде про членів кооперативу, які не беруть особистої трудової участі в роботі організації, то прибуток між ними розподіляється з урахуванням розмірів особистого пайового внеску. У тому випадку, коли буде прийнято відповідне рішення загальних зборів, частина отриманих коштів може розподілятися між найманими працівниками. Порядок поділу прибутку між ними в цьому випадку повинен бути суворо регламентований статутом підприємства.

Крім того, між членами кооперативу розподіляються ще й ті гроші, які залишаються після сплати всіх податків та інших обов'язкових виплат. Зазначимо, що розмір тих коштів, які діляться між членами організації, не повинен перевищувати 50% від загального прибутку, оскільки все інше має спрямовуватися на розвиток виробництва і забезпечення загальної платоспроможності підприємства.

Як висновок...

В даний час в нашій країні дана форма ведення бізнесу зустрічається найрідше. Справа в тому, що в цьому випадку потрібно відшукати велику кількість кваліфікованих працівників, які будуть надавати особистий трудовий внесок у розвиток компанії. Крім того, субсидована відповідальність, за якою доведеться відповідати за помилки або свідомий злочин керівництва, не вселяє потенційним інвесторам і персоналу оптимізму.

Словом, розвиток підприємництва в нашій країні слабо залежить від кооперативів.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.