Розвиток загальнолюдських цінностей

Розвиток загальнолюдських цінностей

Але чи можна податки розглядати у відриві від загальної державної політики? Чи не є податки всього лише одним з важелів влади? Для чого необхідні податки? Очевидно, що на кошти, отримані у вигляді податків, міститься державний апарат, армія, органи внутрішніх справ, вся так звана бюджетна сфера, фінансується безліч державних програмою. І зниження податків призведе до різкого скорочення коштів, наявних у розпорядженні держави, що значно зменшить її можливості. Тому перш ніж починати розмову про податки і можливості їх скорочення необхідно проаналізувати бюджет країни, з'ясувати обсяги фінансування кожної державної програми. Всебічно обговорити кожну програму, необхідні обсяги її виконання, розібратися з компетентністю її виконавців. Необхідно відповісти на такі запитання: Навіщо уряду необхідна кожна програма: Чи правильно визначено обсяги фінансування кожної з програм? - Наскільки ефективно уряд витрачає кошти при виконанні програми? - Чи достатньо кваліфіковані виконавці, яким довірено сто осіб величезні кошти? - Яка система контролю за виконанням програм? Зрозуміло, перелік питань цим далеко не вичерпується, але вже очевидно, що з області економіки проблема перейшла в область по літики. І стосується вже побудови політичної системи держави і самого уявлення про проведену в країні політику. Власне, державний апарат управляє збором і розподілом загальностосункових коштів, у цьому полягає одна з найважливіших сторін діяльності влади будь-якого рівня. У тоталітарній державі влада робить це абсолютно безконтрольно, реалізуючи власні задуми, а в демократичній державі - на конкурсній основі, шляхом вибо рів, право розпоряджатися громадськими коштами виборці предо ставляють тій політичній партії, яка найбільш переконливо до каже їй, що використовуючи мінімум коштів/податків з того ж побою теля/вони побудують найефективнішу Зрозуміло, що політична партія, яка програє вибори якраз і буде здійснювати найпильніший контроль за витрачанням державних коштів своїми більш щасливими політичними конкурентами, оберігаючи гроші платника податків від розкрадання.


Таким чином, в політичне життя країни впроваджуються, свого роду ринкові відносини - виграє та політична сила, яка найбільш ефективно використовує кошти на благо суспільства. А що можна сказати про ефективність витрачання державотворчого бюджету у нас в країні? Власне стан економіки гово накриє сам про себе. Про державний бюджет практично ні хто, ні чого не знає, а про те, як здійснюється контроль за його виконанням і про те, ким цей контроль здійснюється, можна тільки здогадуватися, якщо навіть вищі посадові особи в уряді визнають наявність у державному апараті істотної корупції!

Звичайно, зводити роль державної влади тільки до управління коштами не можна, уряд повинен забезпечити в країні поря в док і торжество справедливості. Адже і податки повинні стягуватися за справедливістю і витрачатися на суспільні потреби, обумовлений які потребами суспільства. Але чим обумовлені потреби суспільства? Виходячи, з яких принципів визначається саме поняття справедливості. Це, вже наступний рівень суспільних цінностей:- почавши з економіки, з податків, з'ясували, що, не вирішивши політичних проблем неможливо стабілізувати економіку, що для цього необхідно з'ясувати в країні ефективну політичну систему, яка в свою чергу повинна мати в своїй основі чітке уявлення про спра відливість і порядок - категорії вже морально-моральних! А це вже духовне життя людини - її світогляд! Його уявлення про добро і зло!

Перехід від політики до морально-моральних принципів надзвичайно важливий - для кожного, очевидно, що в повсякденному житті будь-яка людина, насамперед, керується законами моралі і моральності, і часто тут вже більше діє фізіологія, яка змушує людину червоніти від незручного слова, відчувати радість і задоволення від похвали. Дуже важливо зрозуміти, що моральні принципи визначені метою життя людини, розуміє вона, що чи ні. Саме, виходячи з найважливіших своїх цінностей, визначає він оцінку кожного свого вчинку. За цим на цьому етапі головну роль починають відігравати загальнолюдські цінності - саме вони відповідають за морально-моральні принципи, що сповідуються людиною і захищаються суспільством. Таким чином, простежується істотний взаємозв'язок в основі, якою знаходяться загальнолюдські цінності, що визначають сенс і мету людського життя і цим чинять формуючі вплив на морально-моральні принципи, які є засобом для досягнення мети, А морально-моральні принципи визначають уявлення людини і суспільства про порядок і справедливість, що вирішальним чином визначає політалісти А вже політична система визначає умови для розвитку еко номіки в країні. Слід визнати, що як би хороша не була економічна програма, вона не буде реалізована в разі деморалізо визнаного суспільства - в умовах розгулу злочинності і процвітаючої корупції чиновників. Все це говорить про особливу роль загальнолюдських цінностей для кожної людини і для всього суспільства, тому всяке дослідження суспільних відносин необхідно починати з уявлення про загальнолюдські цінності панівних у цьому суспільстві. Саме уявлення про культивовані в даному суспільстві загальнолюдські цінності дає можливість визначити перспекті - ви цього суспільства і його потенціал.

ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ.

Розвиток людини триває вже не одну тисячу років, і немає ніяких підстав вважати сучасну людину більш інтелектуальною, ніж були її далекі предки. Тобто фізіологічно мозок людини за останні кілька тисяч років складніше не став. І в той же час безсумнівний успіх людської цивілізації в громадській організації, що призвело до створення суспільних структур загально планетарного масштабу.

Об'єднання людей в колектив, процес досить складний, кожен з нас знає, що вже в масштабах найменшої спільноти, об'єднаної близькими родинними відносинами, мають місце різні непорозуміння. Будь-яка сім'я - це арена, на якій відбувається безперервний процес узгодження різних інтересів, пошук компромісів, а часто справа доходить до конфліктів і насильства. Зі зростанням числа учасників ці явища загострюються, і конфлікти набувають більш запеклої форми, - війни стають головним елементом відносин. Витрати на оборону поглинають величезні ресурси, але це не дає жодних гарантій безпеки. Тому стає зрозуміла величезна роль морально-моральних принципів, що дозволяють мирно уживатися і співпрацювати великій кількості людей. Вже у відносинах всередині однієї родини їхня роль величезна, і слід визнати, що розвиток всієї цивілізації, її перспективи, цілком визначаються ступенем розвитку відносин між людьми, їх здатністю узгоджувати свої дії та інтереси. Саме ці функції, щодо забезпечення добросусідських відносин між людьми, виконують так звані загальнолюдські цінності - звід морально-моральних принципів, що дозволяє різним людям мирно уживатися в колективі.

Не слід думати, що загальнолюдські цінності це щось незмінне, дане раз і на завжди. Розвиваючи суспільство, вони змінюються і самі. Вивчення історії розвитку людського суспільства дозволяє виділити принаймні три етапи у розвитку загальнолюдських цінностей. В іншому це розбиття умовно, визначено всього лише зручністю для дослідження.

У цій роботі досліджується тільки вплив розвитку загальнолюдського розвитку -

яких цінностей на формування суспільства і при цьому використовується модель, побудована на основі вульгарного матеріалізму, як найдоступніша для розуміння, з усіма недоліками притаманними цьому світогляду.

Особливістю дослідження розвитку загальнолюдських цінностей слід визнати те, що кожен з людей здатний перевірити всі викладені принципи на прикладі розвитку власної особистості. Як у період внутрішньоутробного розвитку немовля, як би повторює всю еволюцію виду, так і після народження людина, розвиваючись, освоюючи звичаї і традиції свого народу і своєї сім'ї, прискорено проходить всю історію свого народу.

Самому ранньому етапу розвитку людства відповідає первіснообщинний лад, коли головували так звані заборони-табу. У ранньому дитинстві дитини так само мало цікавлять причини заборон, для неї достатньо вже самої вимоги дорослих. Так і дія заборон-табу, - причиною виникнення табу може виявитися що завгодно, на погляд сучасної людини, причина може бути найбезглуздішою. Але виконуються ці заборони-табу неухильно, і навіть випадкове їх порушення призводить порушника до смерті, причому описані випадки, коли порушники вмирали від самої думки про вчинений проступок.

Із зародженням заборон-табу знайомий кожен з нас - часто ми самі придумуємо собі різні прикмети і забобони, намагаючись таким чином передбачити події або підбадьорити себе доброю прикметою. Це підсумок ускладнення розуму людини, особливої її чутливості, свого роду спроба виробити умовний рефлекс, коли розум намагається встановити взаємозв'язок між найбільш випадковими подіями.

На планеті за багато тисяч років історії людства жило безліч різних племен, в яких закріплювалися найрізноманітніші заборони-табу. Одним племенам ці табу допомагали в їх щоденній діяльності, що вело до посилення і зростання цього племені, а інші гинули. Почався своєрідний природний відбір заборон-табу, - одні отримували перевагу і завойовували панування, а інші гинули, не витримавши конкуренції.

Особливістю цього періоду розвитку загальнолюдських цінностей є практично відсутність у людей того, що ми зараз розуміємо під особистістю, свідомості в тій формі, що притаманна в даний час дорослій нормальній людині. Це чудово помітно у дітей раннього віку і пов'язано з відсутністю уявлення про свою роль у подій, що відбуваються. Людина виконує вимоги заборон-табу, не замислюючись ні про причини, ні про наслідки. У нього відсутнє уявлення про причинно- слідчі зв'язки, немає, тому зв'язкового уявлення про навколишній світ.

Процес накопичення заборон-табу йшов самим випадковим чином і тому був досить довгим - десятки тисяч років. Але виникла проблема збереження накопичених заборон-табу і їх тлумачення, що призвело до появи в племені людей спеціально цим займаються - чаклунів, шаманів, кудесників. Тільки вони отримали або привласнили собі право тлумачити і зберігати заборони-табу, що вже вимагало вибору, потрібно було визначати в якій ситуації застосуємо ту чи іншу заборону і чому. Крім того, сама кількість заборон-табу ставала все більшою і більшою, і виникла необхідність у їх систематизації. Та й самі заборони-табу втратили форму суто заборони, перетворившись на свого роду інструкцію, наказуючи певний обряд, порядок виконання дій у найрізноманітніших сферах діяльності - від народження дитини до поховання небіжчиків і звернення до різних духів. До цього моменту вже виникло і уявлення про духи, спочатку як про щось, що нещодавно існувало в реальному світі, але, зникнувши з реального світу, продовжує якимось чином на нього впливати.

Безсумнівно, вся ця інформація мала вже досить великий обсяг, і це створювало умови для її систематизації - пошуку взаємозв'язків між усіма цими знаннями про навколишній світ і людину. Виникла необхідність в певній системі очевидною у своїй простоті, але дозволяє описувати досить складні процеси у взаємозв'язку між ними. І таку систему знайшли, використавши систему родинних відносин всередині племені. Пряме споріднення, складна ієрархія взаємин, різні ступені далекої спорідненості, все це створювало чудову можливість пояснювати явища зовнішнього світу, використовуючи в якості моделі родинні відносини, що існують всередині племені.

Так зароджується складний язичницький пантеон богів, божків, героїв, напівбогів, за допомогою відносин, між якими описуються процеси навколишнього світу, - описуються і пояснюються. Виникає чітке уявлення про причину і наслідок. Це вже другий етап розвитку загальнолюдських цінностей, на цьому етапі людина починає будувати модель навколишнього світу, і у неї виникає необхідність визначити власне місце в навколишньому світі, виділити свій інтерес, свої потреби. Виникає уявлення про власну особистість та її інтереси. Людина починає моделювати світ, виходячи з уявлення про свої пріоритети, - починає творити своїх КУМИРІВ! Вибудовуючи всі інші події залежно від цих кумирів. Ці системи глибоко суб'єктивні, саме вони визначають здібності людини, її інтелект. Сучасним прикладом подібної творчості є спроба нав'язати суспільству думку про те, що «ХЛІБ - ВСЬОМУ ГОЛОВА!». Створюється головний кумир - хліб, але відразу ж виникає необхідність визначитися з іншими стихіями - Сонцем, водою, повітрям... Знайти взаємозв'язок між ними і визначити пріоритети.

Сучасна наука в цьому відношенні пішла не далеко, і представляє з себе типову язичницьку систему - вельми і досить розвинену. Головною ознакою будь-якої мовної системи є її мета - насамперед задоволення матеріальних потреб. А саме цієї мети і служить наука, і в той же час у своїх вищих проявах наука починає стикатися з духовним життям людини, надаючи можливість переходу, за певних умов, до третього рівня розвитку загальнолюдських цінностей.

Крім впливу на саму людину язичництво зробило якісний вплив і на суспільний устрій - зародилася держава. У цій роботі не ставиться завдання дослідження всіх наслідків язичництва, в даному випадку досліджуються тільки ті аспекти язичництва, які сприяли зародженню наступного рівня розвитку загальнолюдських цінностей. Одним з таких факторів стала можливість моделювати навколишній світ на різну глибину, наочним прикладом чого є сучасне уявлення про будову матерії. Так сучасна наука при вивченні матерії в різних випадках використовує декілька рівнів уявлення про матерію, - в найгіршому випадку це якісь матеріальні об'єкти, для більш тонких досліджень матерія представляється у вигляді молекул, що володіють певними властивостями, для ще більш тонких досліджень використовується атомарна модель будови речовини, наступний рівень - елементарні частинки, ще глибше кварки... І немає жодних підстав вважати, що кварками завершується процес моделювання будови матерії. Але вже з цієї моделі, очевидно, що за певних умов можливі непорозуміння в першу чергу обумовлені відмінністю в рівнях використовуваних моделей. Звичайно, малоймовірно, щоб два фізики посперечалися про будову речовини, коли б один стверджував як основу речовини атоми, а інший приводив незаперечні доводи на користь молекул. Якщо подібна суперечка між фізиками виглядає абсурдною, то суперечки між послідовниками різних філософських навчань, які, безумовно, пов'язані між собою таким же чином, вже абсурдом не здаються і до недавнього часу, називався такий спір «війною світоглядів» і мало не завершився справжньою війною. Таким чином, виникають основні приводи для непорозумінь, - по-перше, при використанні однієї і тієї ж моделі, досліджуються різні її рівні, - сперечається прихильник молекули з прихильником елементарних частинок як основи матерії. Другим приводом є використання співрозмовниками різних моделей одного і того ж явища.

Надаючи людині можливість для створення різних моделей на різну глибину осягнення навколишнього світу, язичництво призвело до виникнення проблеми критеріїв - оцінки створюваних моделей. Виникла нагальна потреба оцінювати ефективність використовуваних у повсякденному житті моделей. Як найбільш примітивний критерій легко напрошується емоційна оцінка - відчуття задоволення від задоволеної потреби сприймається кожною людиною елементом природної природи, - створюється враження неупередженої оцінки. Згідно з цим критерієм, все, що приносить задоволення - добре, все, що сприяє неприємним відчуттям - погано. Не слід вважати, що язичництво швидко прийшло до подібного висновку, над реальним язичництвом ще довго тяжіли заборони-табу, що природно увійшли в язичницькі системи в якості складового елемента.

Язичництво дало людині великі можливості, зробивши процес осмислення світу більш свідомим, в результаті язичництво в історії людства займає менший проміжок часу.

Язичництво відповідає більшій частині життя окремої людини, якщо згадати, що кожна людина у власному розвитку повторює історію свого народу. Язичництво призвело і до зародження філософії, яку можна визначати за допомогою різних формулювань, включаючи і звичне - «наука про найбільш загальні закони»..., але, на мій погляд, більш природно було б визначити філософію через прагнення людини взяти від життя максимум того, що можливо. Людина раптом усвідомила, що у неї з'явився якийсь шанс - його власне життя! І виникло бажання використати цей шанс найефективнішим способом. Але як це зробити? Що ж слід вважати найголовнішим? Що б, орієнтуюся на цю цінність, прожити життя так, що б наприкінці життя бути однозначно впевненим, - життя прожите найщасливішим чином, жодна мить такого дорогоцінного життя не витрачена даремно!

Прагнення до щастя одне з основних властивостей людської натури, і притаманне кожному. Але ось реалізується воно по-різному, що виражено в прислів'ї «благими намірами вимощена дорога в пекло». Пошук найбільш важливих життєвих цінностей призвів до критичного осмислення емоційної оцінки. Виникло уявлення про саму людину, як про комплекс взаємин між душею і плоттю, свідомістю і підсвідомістю в сучасній інтерпретації.

Найбільш грубою моделлю взаємин між свідомістю і підсвідомістю є приклад з голодом, - підсвідомість відчуттям голоду впливає на свідомість, яка активує пам'ять, виробляє план задоволення бажання і реалізує його. Підсвідомість, у разі успішного задоволення свого наказу свідомістю, нагороджує останнє відчуття задоволення - ситості і знімає відчуття голоду. У разі не виконання наказу слідує покарання, арсенал яких у підсвідомості значний - злість, прикрість, незадоволеність, розпач, відчуття безвиході тощо.

Найважливішим наслідком цього процесу є формування в глибинах підсвідомості інтегральної оцінки - уявлення людини про саму себе, про власні здібності, можливості і перспективи, самоствердженість людини. Процес цей подібний до будівництва будівлі, коли оцінка за кожен вчинок, подібно до маленької цеглинки вкладається в глибинах підсвідомості в будівництво особистості, її уявлення про себе і свої можливості. Процес цей надзвичайно важливий для кожної людини, визначаючи її особистість. Це підсвідомий процес, але саме можливість цілеспрямованого впливу на нього характеризує третій рівень розвитку загальнолюдських цінностей.

Язичництво визначило підсвідомість господарем, а свідомість слугою, послуги якої оплачуються за допомогою своєрідної валюти - почуття задоволення. Для людини на цьому, язичницькому, рівні освоєння загальнолюдських цінностей уявлення про свободу зводиться до можливості безперешкодно задовольняти всі примхи підсвідомості, тобто до свавілля. Гонитва за задоволенням перетворює найближчих людей на конкурентів у боротьбі за шматок пирога задоволень, сіючи ворожнечу, заздрість і злобу. Виходячи з цих цінностей, визначається і мислення людини, коли людина і вчинки оточуючих розглядає виходячи з власних цінностей, підозрюючи оточуючих в найбільш неблаговидних бажаннях. Це призводить і до специфічного уявлення про права людини, насамперед як про право на задоволення потреб для підтримки життєдіяльності людини, головними з яких визнаються матеріальні. Що добре виражено в стародавньому гаслі - «Хліба і видовищ».

У суспільних відносинах язичництво однозначно призводить до абсолютизму - так званої тоталітарної системи, логічно це обумовлено прагненням до ідеальної свободи - повного виконання бажань і примх. Але так поводиться асоціальна людина, і якщо суспільство буде складатися з людей, головною метою яких буде прагнення до свавілля, то суспільству доведеться утримувати репресивний апарат для забезпечення порядку, припинення надлишкового прагнення найбільш ретивих громадян до «повної свободи». Але керівництво цього апарату під його вплив вже не потрапляє і отримує можливість реалізовувати будь-які свої забаганки. Очевидно, що дві людини не зможуть одночасно володіти всією повнотою влади в одній структурі, між ними відразу ж почнеться суперництво. На цьому рівні освоєння загальнолюдських цінностей у суспільних відносинах панує насильство і суперництво, і війни є головним аргументом у міжнародних відносинах. І історія повна тому прикладів, тому необхідно враховувати цей фактор, оскільки більшість людей знаходиться саме на цьому рівні освоєння загальнолюдських цінностей, - це в природі людини.

Третій етап розвитку загальнолюдських цінностей визначається бажанням людини здобути свободу - вийти з залежності від підсвідомості, зі слуги підсвідомості стати її господарем. Багато в чому це визначено суттєвими суперечностями, що виникли між свідомістю і підсвідомістю, так для підсвідомості найважливішим є виконання завдань, що стоять перед людиною як біологічним видом, в той час як для свідомості велику роль відіграє індивідуальна доля особистості. Підсвідомість більше «працює» на весь вид, на всю екологічну систему, в той час як свідомість більше зацікавлена власною долею.

Третій рівень розвитку загальнолюдських цінностей характеризується прагненням свідомості виділити власні інтереси, які як виявилося не тільки не збігалися з інтересами підсвідомості, але часто їм і суперечили.

Насамперед, підсвідомості, маючи в своїй основі інстинкт самозбереження, несло смерть, як головний елемент досконалості життя, тобто, після виконання головної біологічної функції з розмноження включався механізм самоліквідації особини, - настала старість і смерть. Свідомість з неминучістю смерті змиритися не могла з самого початку свого зародження.

Саме в забезпеченні безсмертя бачила свідомість свій головний інтерес, і саме ця мета оголошується головним підсумком всього людського життя у всіх монотеїстичних релігіях - Царство Небесне, Нірвана, єднання з Богом, все це синоніми безсмертя, яке обіцяється вірним послідовникам вчення. У цьому сутність вищих релігій, і якщо філософія тільки шукає найголовніші життєві цінності, що дозволяють людині прожити життя найцікавішим чином, то релігія - вища стадія філософії, вона вже точно вказує ті правила, дотримуючись яких, людина отримає вічне блаженство. Тисячі років мільйони послідовників у найстрашніших історичних випробуваннях перевіряли на практиці правильність пропонованих релігією істин, і те місце в людській цивілізації, яке зайняли послідовники вищих монотеїстичних релігій, говорить саме за себе.

Використовувана в даній роботі модель - вульгарний матеріалізм, занадто груба і примітивна що б відобразити всю складність проблем вирішуваних на третьому рівні розвитку загальнолюдських цінностей. Але навіть грубий і недосконалий апарат вульгарного матеріалізму дозволяє представити модель досягнення безсмертя, - припустимо, що якась людина, відмовившись від язичництва, прийняла вищу християнську істину: «Люби Бога й творіння Його». І через любов до Бога і до навколишнього світу прийшов до принципово іншого способу розуміння світу, пізнаючи його вже не через задоволення власних потреб, а через прагнення осягнути намір Творця. Тут слід зрозуміти, що нова мета відкриває і принципово нові можливості, коли людина у своєму прагненні з кожним роком розкриває взаємозв'язки реального світу, збагачуючи і посилюючи власні почуття. Тепер, як кажуть математики, досліджуємо екстремум осягнення - уявімо собі абсолютне осягнення. Припустимо, що в якийсь момент до власної фізичної смерті, людина досягла абсолютного осягнення, він зрозумів, відчув всі процеси у Всесвіті, всі сили в ній діяли і які ще тільки будуть діяти в майбутньому. Він побачив своє народження і свою смерть, він отримав можливість, через своє знання, втручатися в будь-який процес в будь-який момент часу в будь-якій точці Всесвіту. Чи не є це вічне життя? Нірвана? Єднання з Богом?

Зрозуміло, ця модель виглядає наївною, але це всього лише витрати використовуваної моделі вульгарного матеріалізму. Різні релігії дають і різне уявлення про вічне життя залежно від застосованої моделі, її складності.

Загальнолюдські цінності третього рівня включають в себе обидва перших рівні розвитку і дозволяють в одній сім'ї цілком благополучно уживатися людям, які освоїли різні рівні загальнолюдських цінностей: дітям - які живуть за законом-табу, підліткам, освоїли язичницькі цінності, та й багато дорослих так і залишаються на рівні освоєння язичництва.

Третій рівень освоєння загальнолюдських цінностей призводить і суспільство до іншого рівня відносин. Так людині, яка сповідує вищі цінності необхідні права безперешкодно виконувати, насамперед, свій обов'язок з розвитку власної особистості, християнська релігія розуміє це під терміном - порятунок душі. А для порятунку душі людині, перш за все, необхідно неухильно дотримуватися закону любові і милосердя, зрозуміло, що це гранично соціальна людина, яка не потребує стороннього нагляду. Саме поняття абсолютної свободи для такої людини полягає в можливості безперешкодно дотримуватися божественного закону. Суспільні відносини набувають підлеглої ролі: функцією суспільства стає забезпечення можливості кожній людині виконувати свій обов'язок перед Богом. Що декларується в преамбулі суспільного договору - Конституції країни.

Конституція виступає в даному випадку зв'язуючим елементом між морально-моральними законами і державними законами. Конституція гарантує, що влада не змусить людей порушувати морально-моральні закони!

Наслідком цього є пильний контроль за морально-моральним виглядом людей, які прагнуть до управління демократичним суспільством. Очевидно, що на цю роль можуть претендувати тільки люди, які освоїли третій рівень розвитку загальнолюдських цінностей, свідченням цього є найсуворіше виконання ними морально-моральних законів.

Проникнення в управління демократичним суспільством язичника приведе суспільство до тоталітаризму, вище було сказано, чому язичництву притаманний тоталітаризм і свавілля.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.