Що це - ВАТ: основні переваги і недоліки

Що це - ВАТ: основні переваги і недоліки

Потреби сучасної світової економіки створили умови для розвитку підприємств такої організаційної форми, як відкрите акціонерне товариство (ВАТ). Воно дає своїм учасникам великі можливості і багато привілеїв.

Що таке ВАТ

Відкрите акціонерне товариство являє собою організацію, яка складається з фізичних та юридичних осіб, наділених правом вести спільну підприємницьку діяльність. Статутний капітал такого товариства розділений на акції, що належать її учасникам. Важлива особливість і відмінна риса ВАТ полягає в тому, що акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями строго в межах вартості акцій, якими вони володіють. А саме акціонерне товариство не відповідає за майновими зобов'язаннями своїх учасників.


Згідно із законодавством, ВАТ вважається юридичною особою, має право на найменування з обов'язковим зазначенням на форму організації. Суспільство повинно мати свій статут, який складається і затверджується його учасниками. Цей документ позначає права та обов'язки акціонерів і містить основні пункти, що регулюють діяльність ВАТ. Філія є структурною одиницею компанії і зобов'язана діяти згідно зі статутом.

Чим відрізняється ВАТ від ЗАТ

Багато хто плутає між собою ці дві організаційні форми. Щоб розібратися у відмінках, слід визначити, що таке ВАТ і ЗАТ.

Обидві організаційні форми є комерційними організаціями, статутний капітал яких складається з акцій. Характерною особливістю закритого акціонерного товариства (ЗАТ) є обмеження права володіння акціями. Тобто цінними паперами підприємства можуть володіти тільки особи, які створили таку організацію. Ніхто інший не має права купувати акції і розпоряджатися ними. А якщо хтось з учасників ЗАТ вирішив вийти з організації і продати власні цінні папери, то таку операцію можна здійснити тільки з іншими акціонерами компанії.

Засновниками ВАТ можуть бути особи в обмеженій кількості, а купувати акції мають право практично будь-яка людина або юридична особа. Кожен власник цінних паперів товариства відкритого типу може поступитися власними акціями на користь третіх осіб без згоди інших акціонерів. Також ВАТ зобов'язане періодично публічно надавати свої фінансові звіти.

Щоб відповісти на питання про те, що таке ВАТ, слід розібратися у всіх особливості цієї організаційної форми.

Переваги ВАТ

Відкрите акціонерне товариство має великі можливості порівняно з іншими організаційними формами. Справа в тому, що майно ВАТ формується з доходів від продажу акцій і прибутку від діяльності підприємства. Таким чином, капітал організації накопичується за рахунок емісії цінних паперів та їх реалізації всім бажаючим. Отримані кошти компанія ВАТ отримує в довгострокове користування і має право застосовувати в самих різних цілях: оплата кредитів, інвестування в нові виробництва, наукові дослідження. Це дуже вигідно, оскільки не треба платити відсотки у фіксовані терміни, як у разі використання позикових банківських коштів.


Важливою перевагою такої форми організації є можливість залучення додаткових джерел фінансування шляхом випуску облігацій. Так, ВАТ може залучати кошти на 10 і більше років, виплачуючи відсотки за облігаціями з валового прибутку організації. Для порівняння - дивіденди по акціях АТ зобов'язане виплачувати з чистого прибутку. З цієї причини облігації вважаються більш вигідним фінансовим інструментом.

Істотним плюсом ВАТ є можливість мотивації персоналу за допомогою тих же цінних паперів. Так, керівництво підприємства може запропонувати менеджерам у майбутньому купити пакет акцій за порівняно низькими цінами. Цей інструмент дозволяє створити мотивацію для ефективної діяльності підприємства, оскільки менеджери будуть намагатися працювати більш продуктивно. Адже чим вище буде ринкова вартість акцій ВАТ, тим більше зможе заробити персонал. Ця особливість є ключовим аргументом, що пояснює, що таке ВАТ.

Існують й інші переваги. Наприклад, слово «відкрите» означає публічний статус організації. За рахунок цього ВАТ має можливість розширювати свою популярність, розвивати авторитет і престиж на ринку. Крім того, цінні папери підприємства такої форми організації продаються на фінансових біржах, що дозволяє щодня котувати акції та облігації товариства. А це означає, що кожен акціонер в будь-який момент може продати свої папери. Фінансові ринки найкращим чином ілюструють, що таке ВАТ.

Негативні сторони ВАТ

Організаційна форма ВАТ має і деякі недоліки, які проявляються під час діяльності. Найсерйозніша проблема - подвійне оподаткування. Справа в тому, що підприємство має виплачувати податок на прибуток, а потім ще перерахувати до держбюджету відсоток від дивідендів. Якщо податкові ставки високі, то існування суспільства обходиться досить дорого.

Негативним моментом ВАТ також вважається недостатня гнучкість і оперативність у прийнятті рішень керівництвом підприємства, і навіть можливість переходу контролю над суспільством в руки конкурентів.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.