Автоматизувати робоче місце - створення комфортних умов працівнику

Автоматизувати робоче місце - створення комфортних умов працівнику

Завдяки сучасним умовам господарювання все більше вимог пред'являється до централізованої обробки даних, пов'язаної з концентрацією значної частини обчислювальних потужностей у місці її безпосереднього використання. Даний факт дозволяє прибрати ті проміжні ланки, які сьогодні ще існують при взаємодії людини і комп'ютера. В результаті чого всього лише один працівник на своєму робочому місці може виконувати повний робочий цикл, який полягає і у введенні інформації, і в отриманні результатів.


Автоматизувати робоче місце можна з метою створення основи системи управління шляхом обладнання його технічними засобами, з використанням яких досягається забезпечення участі людиною в реалізації функції автоматизації.


Іншими словами, сьогодні необхідно сформувати проблемно-орієнтований комплекс лінгвістичних, програмних і технічних засобів. Встановлення такого комплексу проводиться прямо у користувача на робочому місці. Основне його призначення - автоматизувати робоче місце в процесі проектування з подальшим вирішенням необхідних завдань.

Автоматизованому робочому місцю притаманні такі ознаки:

- доступна для користувача сукупність різних засобів (програмних, інформаційних і технічних);

- обчислювальна техніка повинна розташовуватися на користувальницькому робочому місці;

- існує можливість постійної модернізації процесів обробки даних автоматизованим способом у будь-якій сфері діяльності;

- сам процес обробки даних здійснюється користувачем самостійно;


- діалоговий режим повинен дозволяти забезпечення взаємодії користувача з комп'ютером і під час проектування управлінських завдань, і при визначенні варіантів їх вирішення.

Автоматизоване робоче місце фахівця належить до конкретного класу таких місць і залежить від:

- сфери використання (наприклад, у проектуванні, науковій діяльності, а також у виробничо-технологічних процесах та організаційному управлінні);

- виду експлуатованої комп'ютерної техніки;

- режиму експлуатації (груповий, мережевий або індивідуальний);

- кваліфікаційної підготовки фахівців (професійності або непрофесійності).

Існує можливість більш детальної класифікації всередині кожної наведеної групи.


Автоматизувати робоче місце можна, підрозділюючи управління на деякі рівні. Перший рівень - керівник підприємства, другий - співробітники відділів матеріально-технічного постачання, третій - планові працівники і четвертий - бухгалтера. Звичайно, така організація роботи може бути прийнята на підприємстві умовно. Концептуальною відмінністю даного поняття від зазначених вище видів є налаштування в функціональному, фізичному та ергономічному плані під певного користувача, або їх групу.

Автоматизоване робоче місце бухгалтера сприяє зближенню безпосереднього користувача з усіма можливостями техніки сьогодні. Також таке місце сприяє створенню комфортних умов для роботи без деяких посередників (наприклад, професіоналів-програмістів). При цьому також з'являється можливість роботи в різних режимах (автономному або мережевому).

В основному, автоматизувати робоче місце в організаціях прагнуть у трьох основних напрямках: у керівників, у фахівців і у технічного персоналу. Застосування різних інструментів при створенні зазначених робочих місць залежить від їх класу.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.